Péče o osoby se zdravotním postižením

Péče o osoby se zdravotním postižením

  • 16. března 2011

Český červený kříž - možnosti pomoci

Péče o seniory a osoby se zdravotním postižením v domácím prostředí je dnes velmi ceněná a žádaná. Je ale velmi psychicky i fyzicky náročná a zvládnout se dá ku prospěchu všech jen za určitých podmínek.

Existuje řada služeb, které Vám mohou při této obětavé práci pomoci, jednou z nich je pečovatelská a ošetřovatelská služba Oblastního spolku Českého červeného kříže Zlín.

Tato organizace pomáhá zajistit kromě základních zdravotnických výkonů také základní životní potřeby, péči a podporu občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení. Největší výhodou pečovatelské služby je, že je poskytována v domácnosti klienta. Klient proto může zůstat v domácím prostředí, na které je zvyklý, a je zárove? zachována co nejvyšší míra jeho vlastní soběstačnosti.

Domácí péče přináší humánnější a ekonomicky méně nákladné řešení jak pro seniory a jejich rodiny, tak pro obce a stát. Staří lidé mohou zůstat v okruhu svých blízkých a v důvěrně známém domácím prostředí. Prožívají tak klidný a důstojný život.

Pečovatelská služba poskytuje pomoc také členům rodiny. Nabízí jim své služby v případě, že se o seniora nemohou postarat celý den. Mohou chodit do práce s klidným pocitem, že je o něj naprosto postaráno. Klient je veden k samostatnosti, rozvíjení svých vlastních schopností při sebeobsluze, nebo při péče o domácnost, a ke schopnosti řešit svou situaci vlastním silami aniž by potřeboval pomoc rodiny. Tato služba je stále mezi občany více preferována, nežli pobyt v některém z typu sociálních služeb. Kromě pečovatelské služby nabízí Červený kříž také ošetřovatelskou péči. Tato péče obnáší standardní a speciální služby pacientům, propuštěným z nemocničního léčení a nemocným v domácím ošetřování. Jsou to služby na odborné úrovni, poskytované profesionálními zdravotníky. Mezi základní úkony patří např. podávání léků i v injekčních formách, zacvičování aplikace inzulínu, odběry materiálu k biochemickému vyšetření, kontroly krevního tlaku, péče o kolostomie, převazy, odborné ošetření bércových vředů a další služby dle požadavků pacientů, ošetřujícího lékaře nebo rodiny nemocného. Tato služba je pro klienty zcela zdarma a je poskytována na základě indikace lékaře.

Kontakt:
Oblastní spolek ČČK Zlín
Potoky 3314, Zlín 760 01
Tel.: 577 210 607
zlin@cervenykriz.eu

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Dejte domov dětem!

Dejte domov dětem!

29. března 2019

Včelka: senior care

Včelka: senior care

29. listopadu 2018

Kola pro Afriku

Kola pro Afriku

14. února 2018

Dejte domov dětem

Dejte domov dětem

12. prosince 2017

Dětské centrum

Dětské centrum

10. srpna 2017

Horizont

Horizont

1. prosince 2015

Prostor pro setkání

Prostor pro...

11. dubna 2015

Prostor pro setkání

Prostor pro...

19. března 2014

Poradenské místo

Poradenské místo

28. února 2012

Plánované změny sociálních služeb

Plánované změny...

13. září 2011

Dluhové poradenství Samaritán

Dluhové poradenství...

17. července 2011

Osobní asistence pro handicapované děti

Osobní asistence...

13. července 2011

NADĚJE o.s., pobočka Otrokovice

NADĚJE o.s.,...

10. července 2011

Poradenské místo

Poradenské místo

1. března 2011

Nezisková organizace Podané ruce

Nezisková...

19. března 2008

Nový domov pro seniory

Nový domov pro...

18. ledna 2008

SWOT analýzy

SWOT analýzy

19. listopadu 2007

SENIOR rozšiřuje pobytové služby

SENIOR rozšiřuje...

31. května 2007

Stop domácímu násilí

Stop domácímu...

16. března 2007

Plánování sociálních služeb

Plánování...

25. února 2007

Pozvánka

Pozvánka

5. ledna 2007

Výstava kompenzačních pomůcek

Výstava...

18. září 2006

POZV?NKA

POZV?NKA

11. ledna 2006