Osobní asistence pro handicapované děti

Osobní asistence pro handicapované děti

  • 13. července 2011

Zdravé nehandicapované děti mají (většinou) možnost rozhodnout se, jakou školu budou studovat, jaké kroužky budou navštěvovat, jestli budou hrát fotbal nebo tancovat, ale také se třeba rozhodnou, že chtějí jít po škole do knihovny a samy tam jdou (samozřejmě po domluvě s rodiči). Děti a dospívající, kteří mají nějaký tělesný, mentální, kombinovaný či jiný zdravotní handicap, bohužel většinou toto právo svobodné volby nemají.

Na jedné straně existují limity v podobě bariérových budov, které děti s handicapem samy nepřekonají. Další překážkou navíc je jim to, že samy nezvládnou navštěvovat školu, dramatický kroužek nebo třeba knihovnu, musí s nimi jít doprovod, který jim například pomůže s pohybem v objektu, nachystá studijní materiály, ale také dopomůže na toaletě, s hygienou nebo s podáním jídla či pití. V případě, že tuto úlohu nemůže zajistit rodič dítěte (případně jiná blízká osoba) a nejedná se o speciální školu či zařízení, které většinou má své asistenty k dispozici dětem, je dnes již možné se obrátit na organizaci poskytující služby osobní asistence.

Osobní asistence je jeden z druhů komplexní péče o osoby s postižením. Jedná se o službu terénní, která umož?uje i člověku s velmi těžkým postižením žít ve svém domácím prostředí, pracovat, studovat, chodit za kulturou, ale také k lékaři nebo na nákup. Osobní asistent vykonává pro klienta ty činnosti, které by klient dělal sám, kdyby mohl, kdyby mu to jeho zdravotní stav umož?oval.

Osobní asistent (dle dohodnuté smlouvy) může být s dítětem - klientem ve škole a pomáhat mu po celou dobu vyučování nebo jej třeba jen do školy doprovodit a po vyučování zase dovést domů, také s ním může navštěvovat mimoškolní aktivity jako různé kroužky, knihovnu, hřiště, plavání, rehabilitace a další činnosti, které dítě rádo dělá.

Jednoznačnou výhodou osobní asistence je možnost integrace dětí s handicapem do běžných základní a středních škol. Osobní asistence také napomáhá zmírnit zátěž pro rodiče a rodinu vůbec. Dítě netráví čas jen se svými rodiči, může být v kolektivu svých kamarádů a vrstevníků a může se věnovat svým koníčkům. Naproti tomu rodiče mohou chodit do práce nebo se také věnovat sami sobě, protože vědí, že jejich dítě je v dobrých rukou a spokojené. Osobní asistent se může stát dítěti nejen pomocníkem, ale také přítelem.

Všechny děti mají právo chodit do školy, vzdělávat se, navštěvovat kroužky a mít kamarády a my dospělí bychom jim v tom měli pomáhat a snažit se, aby žily šťastný a plnohodnotný život.

Za Podané ruce, o.s. – Projekt OsA
Bc. Kateřina Fajstlová

Kontakt na organizaci:

Zuzana House – koordinátorka osobní asistence
777 011 034, 582 333 974, osa.prostejov@podaneruce.eu, www.podaneruce.eu

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Dejte domov dětem!

Dejte domov dětem!

29. března 2019

Včelka: senior care

Včelka: senior care

29. listopadu 2018

Kola pro Afriku

Kola pro Afriku

14. února 2018

Dejte domov dětem

Dejte domov dětem

12. prosince 2017

Dětské centrum

Dětské centrum

10. srpna 2017

Horizont

Horizont

1. prosince 2015

Prostor pro setkání

Prostor pro...

11. dubna 2015

Prostor pro setkání

Prostor pro...

19. března 2014

Poradenské místo

Poradenské místo

28. února 2012

Plánované změny sociálních služeb

Plánované změny...

13. září 2011

Dluhové poradenství Samaritán

Dluhové poradenství...

17. července 2011

NADĚJE o.s., pobočka Otrokovice

NADĚJE o.s.,...

10. července 2011

Péče o osoby se zdravotním postižením

Péče o osoby se...

16. března 2011

Poradenské místo

Poradenské místo

1. března 2011

Nezisková organizace Podané ruce

Nezisková...

19. března 2008

Nový domov pro seniory

Nový domov pro...

18. ledna 2008

SWOT analýzy

SWOT analýzy

19. listopadu 2007

SENIOR rozšiřuje pobytové služby

SENIOR rozšiřuje...

31. května 2007

Stop domácímu násilí

Stop domácímu...

16. března 2007

Plánování sociálních služeb

Plánování...

25. února 2007

Pozvánka

Pozvánka

5. ledna 2007

Výstava kompenzačních pomůcek

Výstava...

18. září 2006

POZV?NKA

POZV?NKA

11. ledna 2006