Dluhové poradenství Samaritán

Dluhové poradenství Samaritán

  • 17. července 2011
Žádost o vyplacení dvojnásobku životního minima aneb Jak se dostat ke svým penězům

V poslední době zadluženost českých domácností rychle stoupá a s ní i počet nařízených exekucí. Jedním z nepříjemných možných úkonů a dopadů exekuce na člověka je obstavení jeho bankovního účtu, kdy dochází k jeho zablokování a Vy jako jeho majitel nemáte možnost se dostat k finančním prostředkům, které jsou na něm uloženy. Co si v takovém případě počít, když nemáte k dispozici potřebnou hotovost a do výplaty je daleko? Jak poplatit nezbytně nutné výdaje, jako je jídlo či bydlení? Odpovědí na tuto otázku je tzv. žádost o vyplacení dvojnásobku životního minima z blokovaného účtu.

Dle občanského soudního řádu máte právo na základě § 304 b zákona č. 99/1963 Sb., aby Vám banka vyplatila z vašeho exekučně obstaveného účtu, na kterém máte uložené své finance, částku ve výši dvojnásobku životního minima, které v současné době činí 3126 Kč. Tedy máte právo zažádat, aby Vám byla z vašeho účtu vyplacena částka 6252 Kč. Je nutno dodat, že se jedná o jednorázový nárok. Nelze tedy v rámci dané exekuce jej nárokovat vícekrát než jednou.

A jak dosáhnout vyplacení této sumy z Vašeho bankovního účtu? Nejlépe podáním oficiální písemné žádosti, kterou buďto zašlete poštou na adresu pobočky banky, u které je váš účet veden, nebo ještě lépe danou žádost předáte osobně na pobočce.

K sepsání této žádosti budete potřebovat znát adresu pobočky banky, číslo jednací exekučního příkazu, kterým byl účet obstaven, jméno exekutora, adresu exekutorského úřadu a číslo Vašeho bankovního účtu. Pro lepší představu, jak by měla daná žádost vypadat, zde uvádím její vzor.

Vzor žádosti o vyplacení dvojnásobku životního minima

Banka, a. s.
Pobočka Otrokovice
Otrokovická 1
700 00 Otrokovice
(název, sídlo, banky, kde je účet)

V Otrokovicích, dne 1. 1. 2011

Žádost o vyplacení dvojnásobku životního minima – částky 6.252 Kč

Na základě exekučního příkazu č.j. 017 EX 01888/11-004 vydaného Mgr. Irenou Hrubou, Exekutorský úřad Prostějov, se sídlem Exekutorská 41, Znojmo, PSČ 696 01 ze dne 25. 4. 2011 mi byla provedena exekuce přikázáním pohledávky z mého účtu č. ..., na který je mi vyplácen můj příjem (starobní, invalidní důchod, mzda) od plátce mého příjmu České správy sociálního zabezpečení / zaměstnavatele ( jeho název a adresa). Vzhledem k tomu, že jsem v současné době bez jakéhokoliv příjmu, Vás žádám v souladu s ustanovením § 304b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád o výplatu částky 6.252 Kč, která představuje dvojnásobek životního minima a nepodléhá exekuci.

Děkuji a s pozdravem
jméno a příjmení

(adresa)


Mgr. Ondřej Prchlík,
sociální pracovník Dluhového poradenství Samaritán
tel.: 577 925 083, 605 564 039,
e-mail: samaritan@otrokovice.charita.cz

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Kola pro Afriku

Kola pro Afriku

14. února 2018

Dejte domov dětem

Dejte domov dětem

12. prosince 2017

Vánoční jarmark

Vánoční jarmark

23. listopadu 2017

Bezplatné poradenství v oblasti dluhů

Bezplatné...

27. září 2017

Dětské centrum

Dětské centrum

10. srpna 2017

Výlet do Brna

Výlet do Brna

14. dubna 2017

Výroba mýdla

Výroba mýdla

8. března 2017

Buňka pro lidi bez domova

Buňka pro lidi bez...

1. listopadu 2016

25. let Charity Otrokovice

25. let Charity...

19. září 2016

Charitní den

Charitní den

19. září 2016

Výtvarné odpoledne

Výtvarné odpoledne

8. prosince 2015

Horizont

Horizont

1. prosince 2015

Sbírka pro uprchlíky

Sbírka pro...

2. listopadu 2015

Hledáme kamarády

Hledáme kamarády

16. září 2015

Prostor pro setkání

Prostor pro...

11. dubna 2015

Velikonoční výtvarné odpoledne

Velikonoční...

29. března 2015

Reminiscenční místnost

Reminiscenční...

3. března 2015