Zápis z 15. zasedání

Zápis z 15. zasedání

  • 3. července 2012

Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 28. 6. 2012, od 18:00 hodin.

Přítomni:

Jiří Přecechtěl, Josef Šťourač, Zdeňka Daňková, Milan Mazel, Jaroslava Večeřová

Nepřítomni:

Bedřich Zeman, Radek Kašík

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím Přecechtělem. Na zasedání přítomno 17 občanů. Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace byla na úřední desce Obecního úřadu Bělov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Starosta z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Bod I. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce určil ověřovateli zápisu Jaroslavu Večeřovou a Milana Mazla a zapisovatelem Zdeňku Daňkovou.

Bod II. Schválení programu:

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. Oproti navrženému programu byl vypuštěn bod kontrola usnesení (nepřítomnost R. Kašíka)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje následující program zasedání.

Navržený program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Spuštění plynovodu v obci
  4. Vyhodnocení nabídek - záměry pronájmů
  5. Schválení nájemní smlouvy obecního areálu
  6. Dopis ministra financí o hospodaření obce Bělov
  7. Rozpočtové opatření č. 3
  8. Různé
  9. Diskuze

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/15/12 bylo schváleno.

Všechny zápisy a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Bělov včetně příloh jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Bělov.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Pozvánka: 6. zasedání

Pozvánka: 6....

21. května 2019

Pozvánka, 5. zasedání
1

Pozvánka, 5....

15. dubna 2019

Pozvánka, 4. zasedání zastupitelstva

Pozvánka, 4....

25. ledna 2019

Výpis 3. zasedání

Výpis 3. zasedání

21. prosince 2018

Pozvánka, 3. zasedání zastupitelstva

Pozvánka, 3....

12. prosince 2018

Výpis z usnesení 2. zasedání zastupitelstva

Výpis z usnesení 2....

29. listopadu 2018

Pozvánka: 2. zasedání

Pozvánka: 2....

21. listopadu 2018

Usnesení ustavujícího zasedání

Usnesení...

10. listopadu 2018

Pozvánka: ustavující zasedání

Pozvánka:...

30. října 2018

Zápis, 30. zasedání

Zápis, 30....

5. září 2018

Pozvánka, 30. zasedání

Pozvánka, 30....

20. srpna 2018

Zápis, 29. zasedání

Zápis, 29....

25. června 2018

Pozvánka, 29. zasedání

Pozvánka, 29....

18. června 2018

Zápis, 28. zasedání

Zápis, 28....

30. května 2018

Pozvánka: 28. zasedání

Pozvánka: 28....

14. května 2018

Zápis 27. zasedání

Zápis 27....

8. března 2018

Zápis 26. zasedání

Zápis 26....

8. března 2018

Pozvánka, 27. zasedání

Pozvánka, 27....

27. února 2018

Pozvánka: 26. zasedání

Pozvánka: 26....

23. ledna 2018

Zápis, 25. zasedání

Zápis, 25....

28. prosince 2017