Výsledky třídění odpadu ’11

Výsledky třídění odpadu ’11

Obec Bělov v roce 2011 vytřídila a předala k dalšímu zpracování celkem 12,109 t odpadu (sklo barevné a bílé, plasty a papír), za což společnost Eko-kom zaplatila obci (do obecního rozpočtu) 26.176,50 kč.

Děkujeme všem občanům za spolupráci a věříme, že v roce 2012 bude objem vytříděného odpadu a tudíž i finanční částka ještě vyšší.

Jiří Přecechtěl
starosta obce Bělov

osvědčení o úspoře emisí

osvědčení o úspoře emisí

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn