Oznámení

Oznámení

Oznámení o době a místě konání konání voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky

Starosta obce Bělov podle ustanovení § 27 zákona č.130/2000Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Oznamuje:

 1. Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 12.října od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 13.října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. V případě konání II.kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se tyto uskuteční v pátek 19.října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 20.října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
 2. Místem konání voleb je volební místnost v budově Obecního úřadu č.p.77
 3. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Po učinění záznamu do výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise pro daný typ voleb úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
 4. Hlasovací lístky budou voliči dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. Společně s hlasovacími lístky obdrží volič i informaci o způsobu hlasování. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
 5. Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.
 6. K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování se ve volební místnosti a jeho bezprostředním okolí přítomní řídí pokyny předsedy okrskové volební komise.

V Bělově 22.září 2012

Komentáře

 1. reagovat »

  Alena
  9.10.2012

  Je úterý – v pátek jsou voby. Kdepak se schovaly volební lístky? To nechcete, aby se k volbám šlo?

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn