Návrh vyhlášky o odpadech

 • vyvěšeno: 28.3.2013
 • sňato: 20.04.2013
 • vyvěsil: Marek Přecechtěl

Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Nejzásadnější část návrhu:

článek 4:

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí 800 Kč a je tvořena:
  • a) z fixní „manipulační“ částky 120,- Kč za kalendářní rok a
  • b) z částky 680,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
 2. Skutečné náklady za rok 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 227 636 Kč a byly rozúčtovány takto: Náklady 227 636 Kč děleno aktuálně známými poplatníky 334 (294 osob s pobytem na území obce + 40 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 680 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 680 Kč.
 3. V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Celý návrh viz přiložený soubor.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

Komentáře

 1. reagovat »

  Alena
  21.12.2012

  Bezva, takže budeme mít nejdražší poplatky za odpad široko daleko. To jsem zvědavá, koho bude ještě bavit odpad třídit.

  • reagovat »

   Válek Zdeněk
   24.12.2012

   Poplatky v Otrokovicích !!!!!

   Sazba poplatku za komunální odpad …

   (1) Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra?ování komunálních odpadů (dále jen „poplatek za provoz systému komunálního odpadu“) se stanovuje ve výši 480 Kč za osobu poplatníka na kalendářní rok.

   (2) Sazba poplatku za provoz systému komunálního odpadu je tvořena z částky 250 Kč podle ustanovení § 10b odst. 4 písm. a) zákona o místních poplatcích a částky 230 Kč stanovené podle ustanovení § 10b odst. 4 písm. b) zákona o místních poplatcích na základě skutečných nákladů města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu poplatníka a kalendářní rok. Rozúčtování nákladů města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu poplatníka vždy za předchozí kalendářní rok je uvedeno v příloze této obecně závazné vyhlášky.

   Osvobození a úlevy od poplatku

   (2) Každý poplatník podle § 10b odst. 1 písm. a) zákona o místních poplatcích narozený po 31. 12. 2010 je od poplatku za provoz systému komunálního odpadu osvobozen do posledního dne kalendářního měsíce, v němž dosáhne tří let svého věku.

   (3) Poplatníkovi podle § 10b odst. 1 písm. a) zákona o místních poplatcích, který je zárove? zákonným zástupcem poplatníka osvobozeného od poplatku za provoz systému komunálního odpadu podle předchozího odstavce a žije s ním ve společné domácnosti, se poskytuje úleva od poplatku za provoz systému komunálního odpadu ve výši 50 % z roční sazby poplatku (čl. 13 odst. 1).

   Poplatky za psa …

   Za prvního (jednoho) psa poplatníka: 80 Kč/ročně

   Za druhého a každého dalšího psa poplatníka: 120 Kč/ročně

   • reagovat »

    Válek Zdeněk
    24.12.2012

    To je aspo? podpora rodin s malými dětmi do 3 let !!!!!!!!!!!!
    Mět tak rodinu v Otrokovicích, tak to trvalé bydliště měním ihned …

    Zdeněk

    • reagovat »

     Jan Hnilička
     27.12.2012

     Já v Otrokovicích vlastním byt, takže pokud budou na Bělově tak vysoké poplatky, tak je pro mě nejjednodušším řešením změnit trvalé bydliště celé rodiny do Otrokovic a na Bělově nechat přihlášenou pouze jednu osobu. Navíc v Otrokovicích bych za jedno dítě platit nemusel.

     Třeba v obci Racková mají nastaveny poplatky tak, že děti do 5 let platí poloviční poplatek (250,- Kč) a platí se pouze za 2 děti. Pokud je v rodině více dětí, tak jsou další děti osvobozeny od poplatku. Takže v této obci bych za 6-ti člennou domácnost platil poplatek 1.500,- Kč.

     http://www.rackova.cz/file.php?nid=4422&oid=3035120

     Každopádně věřím, že se jedná pouze o návrh a že tuto vyhlášku zastupitelstvo přehodnotí a zavede se opravdu rozumný a spravedlivější systém výběru poplatků. Změnu trvalého bydliště bych dělal opravdu nerad a je to až krajní řešení. Byl bych raději, když by se to rozumně vyřešilo a znovu nabízím, že pokud bude ze strany obce zájem, tak s tím rád pomůžu. Nemyslím si, že najít nejlepší řešení bude tak složité. Stačí jen použít logiku a jednoduchou matematiku.

 2. reagovat »

  Ev.
  22.12.2012

  Třídit nepřestanem, ale tato cena je dost demotivující. Naše pětičlenná rodina třídí všechno, co třídit jde a v popelnici skončí s bídou 2 pytlíky týdně. Proč máme platit 4 TISÍCE za odvoz dvou pytlíků komunálního odpadu týdně??? Z třídění by měla mít přece užitek i obec, ale nějak se to neprojevuje…
  Přijde mi to HODNĚ drahé a nespravedlivé!

 3. reagovat »

  Alena
  22.12.2012

  Bohužel pamatuji doby, kdy se platilo vyvezení každé popelnice zvlášť. Prostě až se naplnila, dal se k ní předem zaplacený kupon a popeláři ji vyvezli – platil se jenom paušál za popelnici a na vyvezení se prodávaly kupony. Proč to tak zas nejde? Bylo by to mnohem spravedlivější a motivovalo by to k třídění.

 4. reagovat »

  starosta
  23.12.2012

  Odpady a odpadové hospodářství je asi nejožehavějším problémem co jsem v úřadě. Leta obecní rozpočet doplácel i více jak 50% na likvidaci a třídění opdadu, za tyto peníze je možno si myslím pořídit i smysluplnější investice.
  Osvěta o třídění odpadu z obecního úřadu bohužel po dvou letech nepadla na úrodnou půdu. Osobně jsem přesvědčen, že o třídění není jen si psát, ale jít mezi voliče a i je třeba na třídění osobně upozornit či vytknout chyby!
  Jsou zde v obci vyjímky a není jich málo, mimo jiných i viz mí předřečníci, ale projděte se po obci ve středu před vývozem co je v popelových nádobách odpadu, který je určen k uložení úplně někde jinde…..
  Vím, každé zdražování je nepopulární. Platíme si energie i zábavu, případně i dle možností svoje pohodlí a dalších monoho věcí bez kterých si myslíme, že se nemůžeme obejít a možná ještě nedávno jsme o těch věcech ani nevěděli a všechny tyto požitky platíme jaksi samozřejmě. Likvidaci odpadu a nejenom tento poplatek stále berem jako nutné zlo, ale ještě nikdo nevymyslel a bohužel asi nevymyslí jak se bez odpadu obejít.

  • reagovat »

   Válek Zdeněk
   23.12.2012

   To co jste za ty roky v obci prohospodařili těmi sliby o plynu za těch 10let těmi poplatky nenaženete.
   Pokud bude jakákoliv možnost odhlásit trvalé bydliště a vyřídit si jakoukoliv možnost platit poplatky jinde v případě, že budou schváleny, tak to uděláme a nebudeme asi sami. Na občana dostává obec 8000,- na rok a nevšiml jsem si ještě toho, že by jsme z toho něco viděli ve službách pro naši rodinu. Snad jen to, že obec hradí část za odpad. A nyní si ty poplatky zaplatíme samy. My co třídíme odpad a jsme rádi, že zaplníme vůbec popelnice budeme dotovat tuhle obec ??? Nebo snad z toho něco má pan starosta, že to tak vehementně prosazuje ? Jsem pro to, aby se udělalo více variant a veřejně se rozhodlo, co chtějí občané a ne starosta !!!!!!!!!!!!

   • reagovat »

    starosta
    25.12.2012

    Nechtěl jsem zde výřit emoce, ale myslím, že uvedený komentář je již za hranicí lidské slušnosti a o objektivitě nemluvě. Člověk, který uvedený komentář píše, ať tedy napíše co udělal, aby se zde lépe bydlelo, zda-li vybudovaný vodovod, obchod, elektrifikace a veřejné osvětlení či kanalizace (toto všechno byli v minulosti investice i za úvěry)byly vlastně zbytečné asi jsme měli zůstat bydlet ve větvích na stromech a co navrhuje dělat s poplatky na likvidaci komunálného odpadu?
    A jaksi jsem si nevšiml, že žijeme ve městečku, těch 8.000,-kč pane Válek to jste opravdu trochu víc přehnal???? A o rozpočtu obce má rozhodovat lidové hlasování, to se opravdu blížíme od demokracie někde k banánové republice……

    • reagovat »

     Válek Zdeněk
     27.12.2012

     Tak kolik je tedy na jednoho občana. Rád bych to teda věděl a nejsem sám. Že se s toho nemůže obec podílet na odpadech. Navíc za tříděný odpad něco dostává, pokud se nemýlím. A si bude lepší se k té „banánové republice vrátit, když chybí nějaká logika ve výpočtu odpadu z toto vyplívá ta podpora rodiny a kultury na Bělově.
     Viz odpady v Rackové !!!!

    • reagovat »

     Válek Zdeněk
     1.1.2013

     Omlouvám se panu starostovi, jestli to pochopil jako útok na jeho osobu. Ale vše bylo myšleno jen tak, že se dělají všechny věci zpátečnicky a neuvádí úplné informace.
     Pokud by zde uvedl, že se dluží firmě biopas a je potřžeba dluh umořit zvýšenými poplatky, tak by tyto diskuze nebyly.
     Pochopil bych, že se musí platit řekněme 300,- jako dluh, plus skutečné náklady řekněme tedy těch 400,- co se nakonec schválilo. Celkem tedy 700,-. Doufám, že se bude třídit tento rok ještě více a ze získaných peněz se tento dluh doplatí a příští rok se bude platit v jedné ceně za popelnici a každý si určí cyklus vyvážení popelnic dle sebe (7,14,21 dnů) Snad se konečně dodělá ten povrch na hřišti a budeme moci hlát florbal na Bělově a ne jezdit do Otrokovic. Nabízím pogumované pletivo na jeho oplocení co mi zbylo … zbytek by se mohl koupit třeba sbírkou rodin s dětmi. Nějak se už domluvme !!!
     Dále požaduji zveřejnění častek, kolik dostává obec na osobu (dospělý a dítě) a kolik obec přispívá na školní docházku.¨
     Potom si každý, kdy umí trochu počítat spočítá, jestli obec něco pro občana dělá (když nikdo nic neví, tak se řeší věci zbatečně).
     P.S. – Proč se vracela občanům celá částka za plynové přípojky, když se výkup od plynáren snížil a rozložil na více let ? Pak nemají chybět obci peníze.

     Válek Zdeněk

 5. reagovat »

  starosta
  23.12.2012

  a ještě k těm kupónům. Ano tyto kupóny byly asi úplně nejspravedlivější, ale každá dobrá myšlenka se velice rychle využila ku prospěchu jednotlivce. Popelové nádoby byly vždy tak přeplněné, že do roka jich mnoho bylo zlikvidovaných a zařízení na popelovém voze taktéž. Kdyby občané popelnice svévolně nepřepl?ovali (chtěli samozřejmě ušetřit)tak tento systém jsem přesvědčen fungoval dodneška či jsme byli schopni přitlačit společnost k jejímu znovuzavedení.

  • reagovat »

   Alena
   26.12.2012

   Nemohu si pomoci, ale je tak složité zařídit, aby přeplněné popelnice prostě pracovníci Biopasu nevzali? A když si někdo předčasně popelnici zničí, aby si novou plně uhradil? 13 sezon topíme dřevoplynem a žádný popel do popelnice tudíž nesypeme. Popelnici k vývozu dáváme poloprázdnou nebo ji nedáváme vyvážet vůbec – třídím a tudíž toho odpadu opravdu není moc. Nám by stačil vývoz i jednou měsíčně.
   Jinak všechno dobré do nového roku a doufám, že máme starostu člena SOCI?LNÍ demokracie a ne Starostové s TOPkou.

   • reagovat »

    starosta
    26.12.2012

    Bohužel odpad, který je uložen již v popelové nádobě na veřejném místě je de fakto již v gesci obce a společnosti, která zajišťuje svoz odpadu, tudíž pracovníci společnosti případně obec ač to zní ad absurdum jsou povinni tento odpad zlikvidovat nebo-li odvézt. A je opravdu na každém jednom občanovi, jak se k těmto věcem staví.
    Jinak s tou četností svozu např. jednou měsíčně, tento návrh zde již padnul a budeme se jím zabývat ve spolupráci se společností Biopas.

 6. reagovat »

  Ev.
  23.12.2012

  „z fixní „manipulační“ částky 120,- Kč za kalendářní rok“
  – co konkrétně znamená tato částka?
  Děkuji za vysvětlení, omlouvám se, ale nedá mi to (celkový poplatek za naši rodinu mi opravdu přijde nehorázně vysoký). E.

  • reagovat »

   starosta
   25.12.2012

   Poplatek se dělí na dvě částky, první částka je v rozmezí 0-250,-kč a je to částka, kterou si určuje obec a né starosta! a slouží k pokrytí dalších nákladů na likvidaci odpadů tj. od administrace (i přivezení např. známek či poštovné něco stojí) až po spolupráci při sběru nebezpečného odpadu (zase např. letáky se neroznesou zadarmo), sběru tříděného odpadu, nájmu popelových velkoobjemových kontejnerů pro tříděný odpad a pod.
   Druhá částka jsou skutečné náklady z posledního námy známého roku tj. rok 2012 viz. zákon a prováděcí vyhláška o odpadech.
   Já s takové výše nejsem vůbec „odvázaný“, ale přijděte s konstruktivním návrhem jak dokážeme jinak likvidovat odpad rád se poučím, každý návrh vítám a nejenom dnes, ale celých deset let.

   • reagovat »

    Ev.
    25.12.2012

    Díky za vysvětlení, ale i tak je cena ZBYTEČNĚ nadhozená, vzhledem k faktu, že skutečná cena svozu komunálu na 2013 bude o dost nižší než letos (svoz jen 1 x 14 dní). Chápu, že cenu jste museli do vyhlášky vypočítat ze skutečnosti 2012, ale když víme, kolik budem platit 2013, proč chtít po lidech (resp. po rodinách s dětmi) přeplatit skutečné náklady? Proč, když víme, že to nebude ani 680,-kč, vybírat ještě dalších 120,-? Navrhuji alespo? úlevy na děti (polovina poplatku pro děti do 18ti let), čímž rodinám hodně pomůžeme a nebudou mít pocit, že platí za někoho něco co by nemuseli…

 7. reagovat »

  Marek Gergela
  23.12.2012

  Dobrý den Jiří,

  přečetl jsem si jak návrh poplatků za svoz odpadu , tak i diskuzi k tomuto tématu. Z Tvého příspěvku jsem pochopil, že svoz odpoadu je jedním z největších nákladů obce.U nás se třídí a třídit bude, protože to má smysl. Už méně se dá souhlasit se zdůvodněním navýšení poplatku, ale situace je taková, jak ji popisuješ. Mám jeden návrh : tak jak už to tady bylo napsáno i naše popelnice je zpravidla zaplněna z 1/4. čili nám by stačil svoz jednou za 3 týdny. Stačí tedy udělat kupón na takovýto svoz a určit cenu a rozdíl mezi původní cenou a novou věnuji obci na jinou činnost. Možná, že toto řešení by narazilo na da?ové úskalí, ale obec by v součtu operovala ze stejnými penězi a zústala by zachována i míra solidarity, ale zvýšila by se účelnost.
  S přáním pohodových Vánoc

  M.G.

  • reagovat »

   starosta
   25.12.2012

   Děkuji za opravdu první konstruktivní návrh, který bohužel nebude moci být zapracován okamžitě do návrhu obecně závazné vyhlášky, ale myslím, že v případě dohody s provozovatelem systém odvozu odpadů můžeme upravit např. pro chalupáře, chataře a domy, které nejsou trvale obydleny svoz 1 x za měsíc, či pro občany, kteří jako Vy třídíte odpad samozřejmě o adekvátní finanční částku snížený poplatek.
   Ještě jednou děkuji a přeji taktéž klidné Vánoce

 8. reagovat »

  Jan Hnilička
  23.12.2012

  Dobrý den,

  já pořád nechápu, proč zde funguje systém, že se platí za osobu a nikoliv za popelnici. Nebylo by lepším řešením nastavit odvoz odpadu např. 1x za 14 dní a tím pádem by se nemusely poplatky tak razantně navyšovat?

  S pozdravem

  Jan Hnilička

  • reagovat »

   starosta
   25.12.2012

   I toto byla varianta tj. platba za popelovou nádobu, která byla předjednávána. Hlavní důvod toho, že tento návrh není možný je ten, že v obci je mnoho jednočlenných či dvoučlenných domácností z toho důvodu jsme od tohoto návrhu upustily. Poplatek by v takovém případě činil na popelovou nádobu dle i mého názoru neúnosných cca 2.500,-kč na popelovou nádobu. Samozřejmě vícečlenné domácnosti by v takovém případě ještě ušetřily.

 9. reagovat »

  Jan Hnilička
  23.12.2012

  Ještě mám dotaz, jaký je celkový počet popelnic, které se pravidelně vyváží? Zajímalo by mne, kolik by ten poplatek vycházel na 1 popelnici a nikoliv na osobu.

  • reagovat »

   Válek Zdeněk
   24.12.2012

   Ono to bude za těch 800,- a jednou za 14 dní !!!!

  • reagovat »

   starosta
   25.12.2012

   Popelových nádob je v obci v součastné době vydáno nebo-li v nájmu 120 ks. Při jednom vývozu je odvezeno v průměru 1,43 tun při součastných cca 44 svozech za rok to dělá cca 63 tun. Tato tonáž se pohybuje přibližně ve stejných relacích posledních několik let. Zda-li se vyváži všechny poeplové nádoby pokaždé to samozřejmě nevím, ale řešením jak již víše bylo řečeno např. mít různé intervaly svozů.
   Honzo i Vaší celé rodině příjemné svátky

   • reagovat »

    Jan Hnilička
    25.12.2012

    Dobrý večer,

    děkuji za odpovědi i za přání.
    Zkusil jsem vydělit částku 227.636,- Kč počtem 120 popelnic a vyšla mi částka 1.897,- Kč. Každopádně nevím, z čeho se skládá fixní manipulační poplatek, takže je možné, že při kalkulaci poplatku za popelnici by vycházel jinak než na osobu. A předpokládám, že takto to vychází při stávajícím počtu 44 svozů za rok. Dle mého názoru by byla nejlepší varianta změnit intervaly svozů na 1x za 14 dní a vypočítat, kolik by pak vycházel poplatek za 1 popelnici. Domnívám se, že bychom se dopočítali daleko příjemnější částky. Pak už by záleželo na každé rodině, jak budou nakládat s odpadem a zda by jim stačila jedna popelnice nebo dvě.

    Mám ještě jeden dotaz. Zajímalo by mne, zda společnost Biopas účtuje obci poplatky za odvoz odpadu za každou popelnici nebo za každou osobu?

    Ještě si dovolím jednu poznámku. Předpokládám, že je v zájmu obce, aby co nejvíce zdejších obyvatel mělo nahlášeno trvalé bydliště v obci. Určitě se najdou občané, kteří mají zatím hlášeno trvalé bydliště v jiné obci a současný návrh vyhlášky je asi moc nepřesvědčí. Všichni víme, že v dnešní době se lidé snaší ušetřit každou korunu, obzvlášť mladé rodiny s dětmi. A takové výrazné zvýšení poplatků určitě neuvítají s potěšením, když si budou vědomi, že systém výběru poplatků není nastaven ideálně a že vlastně svými penězi dotují samostatně žijící osoby, které mají možnost naplnit stejně velkou popelnici odpadem, ale platí třeba 5x nebo 6x méně… Myslím, že by stálo za to se nad současným systémem zamyslet. Tento systém chápu ve městech, kde jsou společné popelnice před činžákem. Tam to asi ani jinak nejde. Ale nerozumím tomu, proč je to tak nastaveno u nás v obci.

    Na závěr všem přeji pěkné vánoční svátky a úspěšný rok 2013.

    S pozdravem

    Jan Hnilička

    • reagovat »

     starosta
     26.12.2012

     Dobrý večer, dopočítal jste se téměř úplně přesně, ale jak jsem již níže reagoval obec musí bohužel vycházet z čísel posledně známých tj. rok 2012.
     Biopas tak jako každá jiná společnost účtuje za popelovou nádobu, ale zase aby obec se dostala k relevantním číslům i viz zákon musíme přepočítat na osoby trvale hlášené, majitele chalup, chat..
     Jak již bylo mnou řečeno na posledním zasedání „stát se snaží přenést mnoho problematických a nepopulírních rozhodnutí viz i tento na samotné obce“.
     Samozřejmě, že obec chce a má zájem aby se do obce stěhovali noví mladí lidé. O této podpoře jednoznačně vypovídá např. uzavřená před 4 lety smlouva s městem Otrokovice o předškolní docházce, kdy obec za každé doporučené dítě platí ročně cca 15.000,-kč což není v rozpočtu zanedbatelná částka.
     Bohužel a to není na tuto diskusi, v obci se nedaří a řekl bych, že vůbec nejenom spolková činnost až na malé vyjímky a činnost mimoškolní pro děti, která zde v minulosti byla velmi bohatá je dnes prakticky nulová. To není jenom o chybějících prostorech, ale o chuti lidí něco smysluplného dělat né pro starostu, ale třeba pro ten pocit, stále nezapomenutelná před mnoha lety cvičitelka pí. Kozojedová, ženy ze Svazu žen, Jožin Vlček za Svazarm, Jarda Horehleď a posléze Iveta Galatíková za Mladé hasiče, kluci a holky ze Svazu mládeže zde v Bělově a mnoho dalších, kteří řekl bych pro obec, kamarády chtěli a něco udělali. Ale jak říkám asi je jiná doba.

 10. reagovat »

  Helena M.
  25.12.2012

  Přeji příjemné svátky.
  Trošku mi teď padá brada nad tímto vánočním „dárečkem“. Ze začátku jsem si říkala, že navrhnu, ať se tedy popelnice vyváží jednou za 14 dní celý rok a teď ke konci koukám, že to tak bude a ještě za cenu 800,-!
  Opravdu byste to mohli zkusit trochu snížit s ohledem na předpokládané nižší náklady v roce 2013.

 11. reagovat »

  starosta
  26.12.2012

  Dobrý večer, ještě tedy k této i pro mě osobně drastické částce.
  Obec musí vycházet z posledních známých údajů. My bohužel nemůžeme vycházet z dat nepodložených tj. odhadu roku 2013 což je a)porušení rozpočtové kázně, b)neoprávněné zvýhod?ování určité osoby či skupiny osob za což v obou případech audit má oprávnění udělit obci finanční postih!Ale z dat roku 2012!
  Tudíž diskuse a částka není postavena na tom faktu zda-li obec má či nemá po občanech částku vybírat, ale jak do budoucna tuto částku se pokusit snížit či jak dál s odpady všeobecně a kde hledat zdroje a rezervy.
  A úvaha jednoho předřečníka „Nebo snad z toho něco má pan starosta, že to tak vehementně prosazuje ? Jsem pro to, aby se udělalo více variant a veřejně se rozhodlo, co chtějí občané a ne starosta“ je opravdu úplně mimo realitu a znalosti zákonů o kterých si myslím své, ale bohužel které musíme dodržovat i když se nám i nelíbí, ale od toho jsou jiné volby a jiní představitelé, kteří nám zákony schvalují.
  Poznámka na závěr: mrzí mě, že do diskuse zejména nevkročila osoba nejkompetentnější, která má zde odpady v obci na starosti třeba skutečně předloží na zastupitelstvu svůj vlastní obhájitelný návrh, který bude ku prospěchu občanů. Jistě se na něj všichni těšíme.

  • reagovat »

   Ev.
   26.12.2012

   Tak poslední komentáře už mi zavánějí politikařskýma kecama…
   Každý si může vygooglit jak návrh vyhlášky na mvcr.cz tak konkrétní vyhlášky různých obcí.
   Možná neumím správně česky, ale z vět „Úlevou se rozumí snížení poplatkové povinnosti vyjádřené procenty nebo pevnou částkou. Úleva či osvobození musí respektovat zásadu zákazu diskriminace, aby nedocházelo k nedůvodnému zvýhod?ování jedné skupiny poplatníků před druhou.“ mi rozhodně nevyplývá „b)neoprávněné zvýhod?ování určité osoby či skupiny osob za což v obou případech audit má oprávnění udělit obci finanční postih!“!!!
   Spousta obcí má ve vyhlášce využitý čl. 6 – Osvobození a úlevy. Např. osvobození pro děti do 3 let, 3-15 let polovina poplatku, osvobození studenti na intru, v dět.domovech apod.
   Když se chce, všechno jde. A nelíbí se mi tady ty tvrzení o protizákonnosti apod.!! To mě nadzvedlo, nelíbí se mi, když z nás poplatníků někdo dělá pitomce a MLŽÍ!!!
   Jasně, že vycházíte z dat 2012, ale přidávat si ještě 120,-, když víme, že skutečné náklady budou NIŽŠÍ a tvrdit, že jinak to nejde…

  • reagovat »

   Jan Hnilička
   27.12.2012

   Co třeba to udělat podobně jako tady v této obci:

   http://www.sousedovice.info/clanek/poplatky-za-popelnice-na-rok-2012

 12. reagovat »

  Jan Hnilička
  27.12.2012

  Díval jsem se na stránky mnoha obcí a zjistil jsem, že systém, který jsem navrhnul, bez problémů funguje i jinde. Takže problém s výkladem zákona bych zde neviděl. A tento systém mi přijde také nejspravedlivější (nikdo nikoho nedotuje). Osoby, které žijí samy nebo rekreační objekty mají nastavený svoz např. 1x za měsíc a platí kolem 600,- Kč. Ti, kteří mají svoz 1x za 14 dní, tak platí 1.215,- Kč, atd. (tyto ceny jsou pouze orientační a platí pro jinou obec). Tento systém funguje v mnoha obcích, takže bych se nevymlouval na to, že to u nás zavést nelze. Sám jsem se před více než rokem obci nabídnul, že bych ve svém volném čase mohl pro obec projít nabídky všech společností, které se zabývají odvozem odpadu a pokusit se najít nejlepší řešení pro systém výběru poplatků. Bohužel o moji pomoc zájem nebyl, protože mne pak nikdo nekontaktoval. Myslím si, že tato problematika mohla být dávno vyřešená a to ke spokojenosti většiny občanů obce.

 13. reagovat »

  Jan Hnilička
  27.12.2012

  další příklad z jiné obce:

  Směrnice ZO Korozluky poplatky za svoz komunálního odpadu pro rok 2012

  Roční poplatky za svoz, likvidaci a uložení komunálního odpadu se budou vybírat na základě písemné smlouvy uzavřené mezi obcí a majitelem nemovitosti. Poplatky jsou pro rok 2012 stanoveny ve výši:

  Popelnice 240 l vývoz:
  1 x týdně 2 780,- Kč
  1 x za 14 dní 1 580,- Kč

  Popelnice 120 l vývoz:
  1 x týdně 1 750,- Kč
  1 x za 14 dní 1 020,- Kč

  Vlastníci staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (chalupáři a zahrádkáři) a nemají zapůjčenou popelnici využívají popelnice společné a zaplatí roční poplatek za svoz, likvidaci a uložení odpadu ve výši: 430,- Kč

  Občané, kteří spalují pevná paliva mohou využít kombinovanou sazbu:
  Popelnice 120 l vývoz:
  v období od 1.1. do 31.3. a od 1.10. do 31.12.
  1 x týdně
  v období od 1.4. do 30.9.
  1 x za 14 dní

  roční poplatek bude: 1 380,- Kč

 14. reagovat »

  Jan Hnilička
  27.12.2012

  Tyto sazby mají v Napajedlích:

  Četnost ročně Kontejner 1100 l 240 l 120 l
  2x týdně 104x 30.456,- Kč – –
  1x týdně 52x 17.316,- Kč 4.320,- Kč 2.172,- Kč
  Kombi 39x – – 1.980,- Kč
  1x za 14 dní 26x 9.996,- Kč 2.280,- Kč 1.140, -Kč
  1x za 4 týdny 13x – – 720,- Kč

 15. reagovat »

  Jan Hnilička
  27.12.2012
  • reagovat »

   Zdena
   27.12.2012

   Já se také připojím na chvíli k této diskuzi… můj osobní názor:
   a) Spravedlnost? Pokud se dají úlevy, osvobození jedné skupině, která produkuje odpad jako ostatní občané (např. senioři, děti,…), doplatí na to ostatní občané, kteří budou platit plnou taxu bez úlev. To stejné platí i o případném přehlášení trvalého bydliště např dětí- za odpad, který budou v obci děti produkovat , budou doplácet ostatní občané, kteří budou příhlášeni a řádně platit.Pokud se dá úleva dětem, mohou se ozvat senioři…dá se úleva oběma skupinám , ozvou se např. ZP….Je tu spousta domů, kde je příhlášen 1 občan (=1 poplatek), ale odpad produkuje více občanů (ti neplatí obci, ale platí jinde). Přidejte se! Jistě to bude pro ostatní občany spravedlivé….
   b) lze uvést spoustu obcí, kde se poplatky za odpad vybírají stejným způsobem jako na Bělově (a to většina obci), a spoustu obcí, které nemají žádné úlevy, osvobození pro určité skupiny občanů …jde o to, co chceme najít
   c)jsme malá obec s nízkými příjmy, sleduje také někdo napjatý rozpočet obce???Máte návrh, kde na případné snížení poplatku, osvobození, úlevy vzít? Jsou určité výdaje rozpočtu, které obec zaplatit musí. To jsou také jednoduché počty
   d) já se na to dívám takto 800 Kč – jedná se o 66 Kč/měsíc/osobu
   e)např mě se nelíbí, že se sníží frekvence odvozů na 1*14 dnů, v zimě je to v pohodě, ale v létě to bývá katastrofa (smrad, červi). Ale většina tuto možnost vítá (za cenu snížení poplatku v roce 2014 např. na 42-50 Kč/měsíc/osobu)
   f) pro pana Válka: rozhoduje zastupitelstvo, nikoliv pouze starosta, je zbytečné někoho osobně a sprostě napadat
   g) také třídíme, popelnice je každý týden plná (5osob)
   h) pro Ev: politikaření v tom tedy nevidím…
   ch) nějaká pochvala by nebyla?

   • reagovat »

    Válek Zdeněk
    27.12.2012

    Je to jednoduché … je tady nějaká diskuze, ale stejně si to rozhone větší část zastupitelstva. Takže je to stejně zbytečné …
    Co se týče těch úlev, tak z důvodu podpory rodin s dětmi se dělá ve většině obcí sleva jen na děti ne na jiné osoby.
    Znám hodně důchodců a většina netřídí !!!
    Jestli jde tedy o návrh, tak jeden dám …
    ————————————————————-
    osoba nad 18let … 600,-
    dítě od 3 do 18let do počtu 2děti … 300,- (50% sleva)
    3 dítě od 3 do 18let … zdarma
    děti do 3 let … zdarma
    ————————————————————-
    Náklady, které poplatky nepokryjí uhradí obec z rozpočtu ….
    Pak můžeme říct, že obec pro nás něco dělá !!!!!

    • reagovat »

     Zdena
     27.12.2012

     Tyto návrhy výše poplatků upřednost?ují pouze úlevy pro rodiny s dětmi, patříte mezi tuto skupinu? a kde jsou ostatní skupiny občanů – bezdětní, senioři, ZP,….studenti, kteří tráví velkou část roku na kolejích a odpad v obci v obci nevytváří, přesto budou poplatek hradit?Prostě zkuste pochopit, že nelze upřednost?ovat někoho před jiným, aby pak ostatní dopláceli.
     Pěkně napsáno, vynikající nápad -uhradí obec za občana ze svého rozpočtu, skvělý nápad… na úkor veřejného osvětlení, údržby silnic,… ?

     • Jan Hnilička
      28.12.2012

      Ještě mne napadla jedna věc při zachování poplatku za osobu. Určitě se dá spočítat, kolik vyjdou náklady na odvoz jedné popelnice za rok. Proč se tedy jednoduše nenastaví systém tak, že když jsou např. domácnosti o více než X členech a stačí jim jedna popelnice, tak ať prostě už za další osoby v domácnosti neplatí. Nebo ať se nastaví max. částka poplatku na jednu domácnost (podle skutečné ceny za odvoz jedné popelnice). Pokud bude domácnost chtít dvě popelnice, tak si prostě doplatí skutečné náklady na další popelnici. Takto by se nikdo nemohl cítit ukřivděný, že platí větší částku než jsou skutečné náklady za odvoz jeho popelnice.

      I tak se ale přikláním k zavedení systému, že si každá domácnost bude platit skutečné náklady na odvoz svojí popelnice.

      A byl by to dobré i vzhledem k domácnostem, kde má trvalé bydliště nahlášena třeba jen jedna osoba a přitom tam bydlí více osob.

   • reagovat »

    Jan Hnilička
    27.12.2012

    Také nemám rád zvýhod?ování a úlevy. Proto se mi nelíbí současný systém. Zkusme si představit, že úplně vynecháme obec. Jak myslíte, že by to vypadalo, když by nám to účtovala přímo společnost (např. Biopas)? Myslíte, že by řešili, kolik osob žije v domě? Já myslím, že ne. Zajímal by je pouze objem odpadu – tzn. velikost popelnice, případně počte popelnic a četnost svozů. Takže ať si každý majitel nemovitosti platí to, co za něho platí obec. A nikdo si pak nemůže stěžovat, že na někoho doplácí.

   • reagovat »

    Ev.
    27.12.2012

    Spravedlnost v tomto systému nalézt nelze. Možnost využití úlev chápu jen jako malinkou náplast na tuto VELKOU nespravedlnost pro vícečlenné domácnosti. Proč na skupinu dětí? Protože nemají možnost si přivydělat a nedostávají od nikoho žádné peníze, narozdíl od domácností s dospělými a staršími dětmi, které tu možnost mají. Samozřejmě je v tom zase určitá nespravedlnost.
    Pane Hniličko, vás je moc, tak prostě zaplatíte o 4 tisíce víc než ti, kteří za stejnou popelnici zaplatí 800,-.
    Toto je můj poslední příspěvek, už to tu zaple?ovat nebudu, nebojte :-)

 16. reagovat »

  Marek Gergela
  27.12.2012

  Dobrý den všem,
  možná, že můj názor nebude akceptovatelný a taktéž se nikoho, kdo vystupoval tady v diskuzi nechci dotknout, ale byl bych rád vyjádřil svůj názor na věc.
  Jednou z podstatných zkušeností, kterou jsem udělal, tím, že jsem se sem přistěhoval je to, že za jednu korunu daní, kterou zaplatím, dostanu tady daleko menší objem služeb.To bohužel nelze změnit jinak, než změnou rozpočtového určení daní a to tedy v parlamentu.
  Z mého pohledu jsou děti požehnáním, ale nikdy bych je nepoužil jako zástěrku pro vyjádření svého nesouhlasu s něčím. Stejně tak mi přijde krátkozraké, hledat oporu v právu a ohýbat si možnosti, které mi právo dává. Jde mi o to, že ze stejného důvodu, jako lze osvobodit od placení poplatku děti, lze osvobodit i jiné skupiny obyvatel, které by na to měly právo, a které lze takto definovat na Bělově (vdovy, vdovci, obyvatelé nad X let věku atp.)- tolik k zásadě rovnosti. Tak jako tak ,co se nám asi hned nepodaří, je změnit objem odpadu, který zde vyprodukujeme.Problém, který zde řešíme se jmenuje zda jsme schopni společnými silami vyprodukovat méně netříděného odpadu a zda máme konkurenceschopnou cenu na služby, které s likvidací odpadu souvisí.
  Vzhledem k tomu, že máme zastupitelskou demokracii, dovolil bych si touto cestou požádat mnou voleného nejvýše postaveného zastupitele p.Mgr. Štourače o předložení a projednání návrhu na zpracování výběrového řízení dodavatele těchto služeb s cílem vyhlásit výběrové řízení na takovéhoto dodavatele. Bohužel neznám smlouvu mezi obcí a firmou Biopas, ale pokud je to jen trošku možné, žádám o přednesení návrhu uzavření dodatku smlouvy a upravení platebních podmínek, tak aby byla obci dána možnost s těmito penězy zacházet tak, aby došlo ke snížení nákladů na svoz odpadů, pokud tomu nebrání mě jiné, neznáme skutečnosti. Samozřejmě stejně jako pan Hnilička a já pevně věřím, že jsou zde i další, nabízím pomocnou ruku,tak jako jsem ji nabídl v roce 2005.
  Doufám, že zastupitelstvo chápe , že mi nejde do věci pouze kafrat, ale přispět k dobru věci- to jen pro pořádek.
  Jinak nabídka z prvního příspěvku platí- je to můj způsob, jak v rámci svých možností, být alesp? trošku prospěšný.

  S přáním hezky prožitého Sivestra a hodně štěstí v novém roce
  M.G.

 17. reagovat »

  Jan Hnilička
  27.12.2012

  A co říkáte na systém podle těch barevných známek?

  http://www.oldrichovice.cz/uploads/vyhlasky/vyhl%C3%A1%C5%A1ka%20%C4%8D.2-kom.pdf

  Mají to třeba v Oldřichovicích. Prostě každý by si zvolil to, co mu vyhovuje. Kdo má hodně odpadu, tak si může zvolit odvoz každý týden, ale zaplatí si víc. A ten kdo je expert na třídění odpadu, tak ten prostě zaplatí nejmí?. Ten, kdo to neřeší, tak zaplatí víc. Aspo? to bude lidi více motivovat k třídění odpadů a obec a nebude nikoho dotovat. Existuje určitě více možností a variant. Také existuje více firem (Biopas, TSO, Marius Pedersen, atd.). Jen jde o to se tomu více pověnovat.

 18. reagovat »

  Jan Hnilička
  28.12.2012

  Dnes jsem se dočetl, že existují 3 varianty výběru poplatků za odpad.
  V čem je pak problém, že nemůžeme přejít na jiný a lepší systém než je ten dosavadní?

  Obec má při zpoplat?ování komunálního odpadu tři možnosti, jak se s touto problematikou vypořádat:
  a) místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra?ování komunálních odpadů dle ustanovení § 1 písm. h) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
  b) smluvní systém vybírání úhrady za komunální odpad ve smyslu ustanovení § 17 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
  c) poplatek za komunální odpad dle ustanovení § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

  V případě využití první možnosti je základním kritériem pro povinnost k úhradě trvalý pobyt fyzické osoby v obci a/nebo vlastnictví stavby sloužící k individuální rekreaci. Poplatek je přitom paušální platbou, což znamená, že každý platí stejně, bez ohledu na množství vyprodukovaného odpadu. Obec může díky tomu, že poplatek stanoví svojí místní vyhláškou zavést systém různých úlev, případně osvobození. Výše poplatku je v tomto případě stanovena jako součet částky v maximální výši 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok a částky stanovené obcí na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, maximálně však ve výši 750,- Kč za poplatníka a kalendářní rok.

  Druhá možnost, tj. smluvní systém, umož?uje obci vybírat úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstra?ování komunálních odpadů od fyzických osob na základě smlouvy. Každá taková smlouva musí být přitom uzavřena písemně a musí obsahovat výši úhrady. Spravedlivost smluvního systému spočívá v tom, že je úhradou zatížen jen ten, kdo na území obce odpad skutečně produkuje.

  Poplatek za komunální odpad (třetí výše zmíněná možnost) stanoví v souladu se zákonem o odpadech obec opět obecně závaznou vyhláškou. Maximální výše poplatku se v tomto případě stanoví podle předpokládaných oprávněných nákladů obce na likvidaci odpadů, které jsou rozúčtovány na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu popelnic připadajících na jednotlivé nemovitosti a s ohledem na úrove? třídění odpadu. V poplatku mohou být promítnuty i náklady spojené s pronájmem popelnic.

 19. reagovat »

  Jan Hnilička
  28.12.2012

  Pro zajímavost zde uvádím nabídku od společnosti Marius Pedersen, kterou mi poslali e-mailem:

  Dobrý den pane Hnilička,

  Cena za svoz odpadu ve vaší obci je stanovena následovně:

  Svoz odpadu:
  110 l , 120 l 28,- kč /1x svoz + DPH 14%
  240 l 56,- kč /1x svoz + DPH 14%

  Pronájem nádoby:
  110 l , 120 l 120,- kč /rok + DPH 20%
  240 l 220,- kč /rok + DPH 20%

  S pozdravem
  Marius Pedersen a.s.

  p. Jana Rejdíková
  obchodní zástupce

  Když by byl celoročně odvoz 1x za 14 dní a domácnosti by platili za popelnici, tak početnější domácnosti by si zaplatily větší popelnici 240 litrů, méněpočetným domácnostem by zase stačila 110 nebo 120 litrová popelnice. Uvedu příklad:

  větší domácnost: 240 l popelnice
  26 svozů x 56 = 1.456,- (1.660,- s DPH) + 220,- (264,- s DPH) = 1.924,- Kč s DPH za rok!

  menší domácnost: 110 nebo 120 l popelnice
  26 svozů x 28 = 728,- (830,- s DPH) + 120,- (144,- s DPH) = 974,- Kč s DPH za rok!

  K tomu by se samozřejmě ještě připočítali nějaké administrativní a jiné náklady, ale i tak si myslím, že by se konečné poplatky o moc nezvedly.

  Zajímaly by mne názory ostatních na tuto nabídku. Děkuji.

  • reagovat »

   Marek Gergela
   28.12.2012

   JJJ projížděl jsem si včera Van Gansenvinkel,Rumpold, TSMO a Marius Pedersen. Gansenvinkel vypadl, je daleko, Rumpold-Biopas známe, TSMO ukládá na skládce, která patří Marius Pedersen. Marius Pedersen má svou vlastní skládku a odpady recykluje, čili jsou tu dvě položky ve kterých Marius Pedersen vede a pokud by se k tomu přidalo tohle menší autíčko ( http://www.mariuspedersen.cz/img/edee/_generated/detail-photogallery-l1280/gallery-service/sluzby/1/gallery2/1.1.jpg) tak by neměl být problém skutečně ušetřit minimálně 120 000 kč z celkové částky. Takže se snad konečně dočkáme a zastupitelstvo vypíše na dodavatele svozu odpadu výběrové řízení (viz. včerejší výzva).Odpadnou debaty o tom, kdo má co platit a ještě se uleví napnelismu v rozpočtu!!! Škoda, že ten, kdo má v obci odpadové hospodářství na starosti mlčí.
   Jen nevím, zda poptávat službu za obec bylo moudré z hlediska dalšího vyjednávání, ale bije se mi to s předcházející větou.
   S úctou
   M.G.

   • reagovat »

    Josef Štourač
    28.12.2012

    Vážený pane Gergelo,
    nejsem si jist, koho máte na mysli svými poznámkami o osobě mající na starosti odpadové hospodářství v obci. Z vašich poznámek usuzuji, že jste žil v domnění, že se jedná o mě.
    Nicméně dnes na zasedání Zastupitelstva jsem byl touto osobou opravdu jmenován já (teď je již jedno, kdo to byl do této chvíle), tudíž ode dneška se touto problematikou budu zabývat s veškerým nasazením.
    Děkuji vám, a především panu Hniličkovi, za ochotu a čas věnovaný zjišťování cen jednotlivých společností, určitě se s vámi co nevidět osobně spojím, abychom společně připravili konkrétní návrhy.
    K problematice změny dodavatele služeb musím bohužel říct, že je těžké v naší situaci s dvěstědvacetitisícikorunovým dluhem Biopasu jednat o změně. Tento dluh se musíme nejdříve snažit splatit a poté můžeme s klidným vědomím od tohoto dodavatele přejít jinam…
    Cena od Biopasu na rok 2013 je samozřejmě zcela jiná než loni (vzhledem k počtu svozů), tudíž letos poplatkami lehce přeplatíme a část dluhu tím snad pokryjeme.
    Děkuji všem diskutujícím za návrhy a názory a osobně doufám, že se situace s odpady podaří postupně vyřešit.

    Závěrem bych měl malou poznámku k dnešní žhavé diskuzi na zasedání: je rozdíl třídit PET lahve a letáky a zbytek házet do komunálu a je velký rozdíl opravdu třídit ODPAD (veškeré plasty – kelímky, igelit.sáčky, folie, papírové obaly od potravin, sklo, konzervy, krabice od mléka a džusů – tzv.TETRA PAKy, kompost apod.). Ten, kdo opravdu třídí, nevyprodukuje zbytečné množství odpadu a navíc obec za vytříděný odpad získá nezanedbatelný peníz k dobru.
    Děkuji všem, kteří to pochopili a všem přeji pěkný nový rok.
    J.Š.

    • reagovat »

     Marek Gergela
     29.12.2012

     Dobré odpoledne pane Magistře.
     Svými poznámkami jsem nikoho nemyslel, žádné jsem totiž neměl.Jen jsem Vás požádal, aby jste pro nás něco udělal a to jsem zdůvodnil. Protože moje cesta tam a zpět k volební urně mi nepřišla jako dostatečná zásluha k tomu, abych měl na Vás takovou prosbu, nabídl jsem pomoc. Prostě mám ve Vás důvěru a tu jsem již 2x vyjádřil a tak v tom nehledejte nic osobního.
     Než jsem ten požadavek vznesl, prošel jsem si možnosti, které asi tak mám, jsou zhruba 3: Mlčet a platit,Požádat zastupitelstvo o změnu situace a nabídnout pomoc, tu třetí radši neuvádím, protože by to nevedlo ke kýženému cíli, kterým pro mě je klidné a trvalé vyřešení této situace akceptovatelné většinou.
     Pane Magistře, protože si pamatuji dobu, kdy jsme odtud odváželi vytříděný odpad pod do Otrokovic -tenkrát snad jen PETky, velmi jsme uvítali možnost třídění zde v obci.Stejně tak si pamatuji jednání zastupitelstva, kde jsem se pídil po podmínkách za likvidaci odpadu a někde tady na stránkách bude Jirkova odpověď na mou otázku. Ale to jsou lo?ské sněhy.
     Teď k věci:
     Plně si uvědomuji, že změna dodavatele není jednoduchá věc a že tak,jako tak bude mít dopady do rozpočtu, informace o dluhu vůči dosavadnímu dodavateli služeb je pro mě nová informace, buď neumím číst mezi řádky, a nebo se tato informace objevila až teď. Avšak i z tohoto, pro mě nového důvodu, si myslím, že situace by se měla začít řešit. Pojďme tedy společně hledat cesty k nápravě, které by mohlo zastupitelstvo projednat a předložit občanům! Zřejmě by byla nejvhodnějším řešením společná schůzka, pokud máte zájem, určete si prosím den. Ačkoliv mám zaplaťpánbůh práce dost, čas po 18 hodině si na to velmi rád najdu a snad to bude ve výsledku prospěšná věc ku prospěchu obci, kde žiju.
     S pozdravem
     M.G.

    • reagovat »

     Jan Hnilička
     30.12.2012

     Mám ještě dotaz. Měla by změna dodavatele nějaký dopad na výši dluhu vůči společnosti Biopas? Předpokládám, že asi ve splatnosti…
     Takže současné výrazné navýšení cen souvisí hlavně s tím, aby se splatila část dluhu BIOPASU? A prosím odpověď na rovinu.
     Všechno má nějaké rozumné řešení. Já ale hlavní problém vidím ve stanoveném systému výběru poplatků. Tento systém je vhodný především pro města, kde jsou společné kontejnery.

     Přece není normální, aby v jednom domě zaplatili za jeden odvoz odpadu z jedné popelnice 200,- Kč a v druhém domě by za odvoz odpadu ze stejně velké popelnice zaplatili 33,- Kč.
     Já se nebráním tomu, abychom se všichni složili na doplacení dluhu vůči Biopasu. Může se stanovit nějaký poplatek a já rád dobrovolně přispěji. Jde mi hlavně o nastavení správného – logického a spravedlivého systému.

     • Marek Gergela
      30.12.2012

      Honzo,
      já plně rozumím tomu co chcete,ale jak jsme se včera dozvěděli a tady musím říci, bohužel, problém není jen v rozdělení poplatů a bude širší. Stejně jako Vy svůj díl dluhu zaplatím, ale až v lednu. Problém je, že to zřejmě nevyřeší důvod, který nás do této situace dostal. Nechci už tady vypisovat další věci. Jestli máte zájem hoďte mi tel. číslo na adresu orsolopolarenellanebbia@gmail.com, já se Vám ozvu a můžeme se domlouvat možná lépe. S pozdravem
      M.G.

    • reagovat »

     Válek Zdeněk
     30.12.2012

     No konečně to dostal do rukou ten pravý :-)
     Už se těšíme …

    • reagovat »

     Jan Hnilička
     31.12.2012

     telefon: 777 743 484
     e-mail: honzah@teas.cz

   • reagovat »

    Jan Hnilička
    28.12.2012

    Nejednalo se o poptávku, ale o orientační zjištění cen, které jsem provedl již dříve a také jsem e-mailem poslal již před časem členu zastupitelstva.

 20. reagovat »

  Jan Hnilička
  28.12.2012

  Neoficiální předběžná nabídka od Technických služeb Otrokovice:

  Dobrý den pane Hniličko,
  na základě načeho rozhovoru Vám zasílám neoficální předběžnou nabídku, tj. jednotkové ceny na svoz komunálního odpadu. Cena u popelnic je konstruována tak, že samostatně je položka za vývoz a k tomu je účtována cena za uložení odpadu na skládce dle skutečně svážené hmotnosti:

  1. Vývoz nádoby 110 l – 45 vývozů za rok……684 Kč/rok (bez uložení odpadu)
  2. Pronájem odpadové nádoby 110 l ……108 Kč/rok
  3. Vývoz objemného odpadu ve velkokapacitních kontejnerech:
  – za ujeté killometry…..28 Kč/km
  – za manipulaci s kontejnerem…..120 Kč/15 min
  3. Uložení směsného komunálního odpadu na skládce…..1060 Kč/t

  Ke všem výše uvedeným cenám je nutno připočítat DPH ve výši 14%.
  Dále zjišťujeme svoz a zpracování využitelných , nebezpečných, stavebních a kompostovatelných odpadů.

  Toto berte jako orientační nástřel jednotkových cen. Pokud nás Vaše obec osloví s poptávkou na zajišťování této služby, rádi předložíme kompletní nabídku.

  S pozdravem

  Ing. Vladimír Plšek
  Technické služby Otrokovice s.r.o.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn