Vítání občánků

  • 1. června 2013
  • Marek Přecechtěl

V sobotu 1. června 2013 se v obci konalo „vítání občánků“. Při této příležitosti jsme přivítali do nového života Alexe Leonarda Overalla (20.3.2013) a Sofii Vaňkovou (26.2.2013). Blahopřejeme rodičům a přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky.

Je to jako pohádka, když se začne život děťátka. Přinese lásku, radost i smích, stane se pokladem rodičů svých.

Ať děťátko má všeho dost, v životě jen pro radost. Zdraví, štěstí, veselosti, jak v dětství, tak v dospělosti.

Rodičům ať radost dělá, budoucnost ho čeká skvělá. Celý život bez nesnází, ať ho úspěch doprovází.

Vodní elektrárna, stavba
Místní akční skupina (MAS)
Vítání občánků
Vítání občánků
Vítání občánků
Vítání občánků
Vítání občánků
Vítání občánků
Vítání občánků
Vítání občánků
Vítání občánků
Vítání občánků
Vítání občánků
Vítání občánků
Vítání občánků
Vítání občánků

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn