Aktivity na Baťově kanálu

Aktivity na Baťově kanálu

 • 31. března 2014

Propagace a marketing 2014

 • Region Slovácko Pas – aktivní zapojení Baťova kanálu do pilotního projektu slevové karty Východní Moravy s přesahem po celém Slovácku i na území Jihomoravského kraje.
 • Lodě na vodě Praha 24. – 27. 4. – prezentace Baťova kanálu na této speciální oborové výstavě přímo na hladině řeky Vltavy v centru Prahy.
 • Odemykání Baťova kanálu – tzv. hlavní akce se uskuteční v Napajedlech v 11:00 hodin a ve 14:00 hodin ve Veselí nad Moravou. Ve stejný den se ale uskuteční více akcí po celém Baťově kanálu.
 • Exkurze Holandsko 10. – 14. 5. – odborná exkurze po spoustě zajímavých a pro Baťův kanál inspirativních míst.
 • Region Tour Expo Trenčín 16. – 18. 5. – 3. ročník výstavy možností cestovního ruchu v příhraničním ČR – SR regionu. Baťův kanál zde bude mít svoji samostatnou expozici.
 • Plavba s ČRo Brno Kroměříž 24. 5. – již tradiční akce, která se tentokráte uskuteční na řece Moravě v Kroměříži.

Připravované investice ?editelství vodních cest ČR

Aktuální akce pro rok 2014:

Modernizace signalizace a osvětlení plavebních komor Baťova kanálu

 • Nové LED světla signalizace plavebních komor – větší, lepší viditelnost, zlepšení funkce řídícího systému
 • Osvětlení plavebních komor – při plavbě s pagerem večer se při proplavování plavební komora osvětlí
 • V realizaci, do 30. 4. 2014 bude dokončeno

Rekreační přístav Petrov

 • 20 stání velkých rekreačních plavidel (8 x 3 m)
 • 22 stání malých rekreačních plavidel (5 x 2,5 m)
 • 2 stání osobních lodí (20 x 5 m)
 • 1 servisní stání pro zásobování lodí, odčerpávání odpadních vod, výlevka na chemické WC, tankování PHM, možnost zvedání plavidel autojeřábem
 • Na všech stáních připojení na elektro a vodu
 • Malá provozní budova pro obsluhu
 • Stavební příprava pro čerpací stanici PHM a pro sloupový (stabilní) jeřáb na zvedání plavidel
 • Provozovatel bude ?editelství vodních cest ČR, část stání bude možné rezervovat pro delší stání, ale hlavní by mělo být stání návštěvníků
 • V současnosti běží výběr zhotovitele, v červnu 2014 zahájení stavby. Stavba neovlivní sezónu 2014, až od října 2014 bude provoz omezen
 • V květnu 2015 bude přístav kompletně zprovozněn

Úprava plavebního značení veřejných přístavišť na Baťově kanále

 • Na všech veřejných přístavištích nové plavební značení s dodatkovými tabulkami formou piktogramů, tabule s provozními řády, jednotným stylem informací o okolí, vitrínou a záchranným kruhem
 • Akce rozpracována, ale zkomplikována ve správních řízeních, nyní se správní řízení dokončují a do června 2014 by mělo být hotovo. Práce provoz na vodní cestě neovlivní
 • Do 30.4. by mělo dojít k projednání nových provozních řádů, které budou nové struktury unifikované v celé ČR, nicméně podmínky pro stání lodí se v zásadě nezmění, resp. naopak kromě výjimek budou pro plavební provoz výhodnější:
  • Stání v prostoru veřejného přístaviště v části vymezené pro osobní lodní dopravu je možné pouze na dobu nezbytně nutnou na nastoupení a vystoupení, max. však 15 min. Tato část přístaviště musí být přednostně uvolněna pro pravidelnou veřejnou osobní dopravu. Časy stání plavidel pravidelné veřejné osobní dopravy jsou zveřejněné u vstupu na přístaviště. Není-li vyčerpána kapacita přístaviště, je pro jedno plavidlo veřejné osobní dopravy povoleno stání po dobu max. 3 hod. Ostatní plavidla mohou využít vymezený prostor jen max. na 15 min, přičemž plavidlo nesmí omezit plavidla osobní lodní dopravy a vůdce plavidla nesmí opustit prostor přístaviště. V době od 20:00 do 8:00 je povolené stání pro všechna plavidla. Stání v části vymezené pro ostatní plavidla je možné po dobu max. 24 hodin.
  • Dlouhodobé stáni plavidel nad rámec předchozího odstavce je povoleno pouze se souhlasem provozovatelem přístaviště a nesmí bránit krátkodobému stání plavidel.

Instalace odběrných sloupků na přístavištích BK

 • Unifikovaný systém odběrných sloupků pro napojení plavidel na elektrickou energii v lokalitách Otrokovice, Napajedla (+ voda), Napajedla – Pahrbek, Spytihněv (+ voda), Uherské Hradiště (+ voda), Kostelany (+ voda), Uherský Ostroh, Veselí (+ voda), Strážnice a Sudoměřice
 • Odběrné doby budou vesměs přímo na molech
 • Dále bude v Otrokovicích vrátek na pomoc při spouštění lodí, výlevka na chemické WC v Napajedlech, Spytihněvi a Veselí, ve Veselí rovněž vývěva na odpadní vody
 • Ovládání přístavní čipovou kartou, systém distribuce zatím není dokončen, v první fázi jako čistý prodej nabitých karet, později (snad 2015) s dálkovým dobíjením přes internet
 • Realizace zatím závislá na správních řízeních, snad do července by část měla být zrealizována a zprovozněna

Instalace úvazných prvků na plavebních komorách Baťova kanálu

 • Na všech plavebních komorách budou osazeny 4 nebo 6 svislých tyčí pro „uvazování plavidel“ během proplavování (vedle dřevěných odrazných trámců). Zárove? dojde k úpravě přidržovacích lan
 • V květnu 2014 plánováno vybavení 1 pilotní komory, po ověření provozu do července 2014 vybavení všech ostatních komor

Akce v delším horizontu:

Plavební komora Rohatec a prodloužení do Hodonína

 • Připraveny téměř všechny doklady pro pokračování územního řízení, v letošním roce předpokládáno jeho vydání a pokračování fází dokumentace pro stavební povolení
 • Realizace nejdříve 2016-7

Plavební komora Bělov a prodloužení do Kroměříže

 • Problémy s odvoláními aktivistů a chybami správních úřadů, snad v letošním roce je reálné jeho vydání a pokračování fází dokumentace pro stavební povolení
 • Realizace nejdříve 2016-7

Přístav Napajedla – Pahrbek

 • Zpracována dispoziční studie, začíná posouzení vlivů na životní prostředí EIA, pak bude pokračovat územní řízení (přelom 2014/2015)
 • Reálná realizace 2017

Rozšíření přístavu Veselí n.M.

 • Zpracována dispoziční studie, začíná posouzení vlivů na životní prostředí EIA, pak bude pokračovat územní řízení (přelom 2014/2015)
 • Reálná realizace 2016-7

Čekací stání v rejdách plavebních komor

 • Bezpečná čekací stání zejména v rejdách plavebních komor na řece, upravená primárně pro malá plavidla
 • 2013 zpracována studie a dosažena shoda na způsobu řešení, 2014 projekční práce, realizace dle výsledného rozsahu stavby 2015 – 2016

Přístaviště Kunovský Les

 • V rámci horní rejdy plavební komory, řešení zatím není stabilizováno, 2014 začnou přípravné práce

Přístav Kroměříž

 • Pro přístav s bazénem shoda s městem o lokalitě, další práce budou v závislosti na postupu přípravy PK Bělov
 • V rámci PK Bělov výstavba přístaviště v centru města na řece

Plavební komora Hodonín

 • Překonání spádu jezu Hodonín do městského ramene a do řeky Moravy směr Mikulčice
 • Přípravné práce by mohly být 2014 zahájeny posuzováním variant technického řešení, horizont realizace zatím zcela neznámý

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

10 let lodi Morava

10 let lodi Morava

1. června 2018

Zprávu o přezkumu

Zprávu o přezkumu

23. května 2018

Baťákova regata

Baťákova regata

3. května 2018

Ocenění BK

Ocenění BK

27. dubna 2018

Rozpočet DSO

Rozpočet DSO

8. ledna 2018

Přání

Přání

21. prosince 2017

DSO

DSO

1. prosince 2017

Návrh rozpočtu DSO

Návrh rozpočtu DSO

27. listopadu 2017

Kouzla nad vodou
2

Kouzla nad vodou

28. července 2017

Hospodaření DSO

Hospodaření DSO

18. května 2017

Návrh rozpočtu DSO

Návrh rozpočtu DSO

30. listopadu 2015

Hospodaření DSO

Hospodaření DSO

14. května 2015

Návrh rozpočtu DSO

Návrh rozpočtu DSO

3. prosince 2014

Výběrové řízení

Výběrové...

18. listopadu 2014

Počet cyklistů a pěších na cyklostezce

Počet cyklistů a...

29. září 2014