Informace k volbám

Dokumenty související s podzimními volbami do zastupitelstev obcí:

 1. Místní příslušnost pro podání kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014,
 2. Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů.
 1. Místní příslušnost pro podání kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí

  Podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů zveřej?ujeme seznam obcí, pro které bude Městský úřad Otrokovice, jako pověřený obecní úřad, přijímat kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014.

  Jsou to: město Otrokovic, obec Tlumačov, obec Bělov

  Kandidátní listiny mohou volební strany podávat nejpozději do úterý 5. srpna 2014, a to v pracovních dnech v těchto časech:


  • pondělí a středa od 8 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17 hodin
  • úterý a čtvrtek od 8 do 11.30 hodin a od 12.30 do 14 hodin
  • pátek od 8 do 11.30 hodin,

  přičemž poslední den lhůty k podávání kandidátních listin dne 5. srpna 2014 lze kandidátní listinu podat až do 16 hodin.


  Místem pro podávání kandidátních listin je sekretariát odboru evidenčně-správního, kan. č. 209 ve 2. poschodí budovy 2 Městského úřadu Otrokovice, nám. 3. května 1341.


  Prováděním úkonů podle § 12 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., včetně přebírání kandidátních listin, je na základě organizačního řádu MěÚ Otrokovice určen Bc. Marcel Nemček, vedoucí odboru evidenčně-správního Městského úřadu Otrokovice, osvědčení o vykonané zkoušce na úseku voleb č. 1 vydané Okresním úřadem Zlín dne 10.10.2002 (tel.: 577 680 230, 725 122 548) a paní Renata Sta?ková, referentka odboru, osvědčení o vykonané zkoušce na úseku voleb č. 57 vydané Krajským úřadem Zlínského kraje dne 14.06.2012 (tel. 577 680 231).


 2. Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů

  Potřebné počty podpisů voličů na peticích podle ustanovení § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, pro jednotlivé obce patřící do správního obvodu pověřeného obecního úřadu - Městský úřad Otrokovice jsou pro volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014 následující:

  Potřebné počty podpisů voličů z dané obce na petici ke kandidátní listině (stejný volič se může podepsat pod více petic)

  pro nezávislého kandidáta pro Bělov: 16

  pro sdružení nezávislých kandidátů pro Bělov: 22

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn