Volby: Počet členů zastupitelstva

Výpis ze zápisu z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 25. 6. 2014

a) Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje počet členů zastupitelstva obce Bělov na volební období 2014-2018 na 7 členů

Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení Č. 15/27/14 bylo schváleno

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn