Velkoobjemový odpad

  • vyvěšeno: 19.8.2014
  • sňato:
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • plakát
Od pátku 12. září do pondělí 15. září bude k obchodu přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.

kontejner je určen na:

koberce, linolea, starý nábytek, kuchy??ské linky, matrace, sanitární keramiku, objemné obaly atd. Zkrátka odpad z domácností, který kvůli svým rozměrům a hmotnosti nelze odkládat do běžných popelnic a kontejnerů.

do kontejneru nepatří:

plasty, elektronika (televize, počítače, tiskárny, atd.), nebezpečný odpad (akumulátory, oleje, barvy, pneu, atd.), zemina, stavební suť, železný šrot.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Velkoobjemový kontejner

Velkoobjemový...

18. května 2020

Velkoobjemový kontejner: výsledek

Velkoobjemový...

3. prosince 2014

Prodejní a propagační výstava
Dechová rehabilitace