Autorské právo: adamr / 123RF Reklamní fotografie

Velkoobjemový kontejner: výsledek

  • 3. prosince 2014
  • Marek Přecechtěl
Velkoobjemový kontejner: výsledek
Od 12. do 15.9.2014 byl v obci u obchodu přistaven poprvé velkoobjemový kontejner na směsný odpad. Do kontejneru bylo možno uložit odpad, který nelze vyhodit do popelových nádob - služba všem občanům, kterou budeme praktikovat vždy při sběru nebezpečného odpadu cca s týdenním zpožděním tj. prozatím 2x ročně. Velkoobjemový odpad byl sesbírán v celkové hmotnosti 3.040 tuny, obec uhradila částku 7.285,-kč. Děkujeme všem občanům, kteří využili tuto novou službu

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Změna jízdního řádu 55b
Mikulášská pochůzka