Nezaměstnanost, listopad ’14

  • 8. prosince 2014

Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v listopadu 2014

K 30. 11. 2014 bylo evidováno ve Zlínském kraji 27 443 uchazečů o zaměstnání. Ve srovnání s posledním dnem měsíce října klesl počet uchazečů o zaměstnání o 56, což odpovídá poklesu počtu uchazečů o 0,2 %. V České republice klesla nezaměstnanost více, o 0,4 %. I přesto zůstává nezaměstnanost v kraji nižší než v České republice. K 30. 11. 2014 byl podíl nezaměstnaných ve Zlínském kraji 6,8 %, v ČR je pak hodnota podílu nezaměstnaných 7,1 %.

K 30. 11. 2014 evidují pracoviště úřadu práce ve Zlínském kraji 27 443 uchazečů o zaměstnání, z nichž bylo 26 893 dosažitelných, tedy těch, kteří mohou okamžitě nastoupit na pracovní místo (nejsou např. účastníci rekvalifikace nebo v pracovní neschopnosti).

V průběhu měsíce listopadu se na pracovištích Úřadu práce ČR ve Zlínském kraji nově zaevidovalo 2 771 uchazečů o zaměstnání a 2 827 uchazečů bylo v listopadu z evidence vyřazeno. Počet nových uchazečů byl nejnižším listopadovým údajem za posledních 6 let, naopak počet vyřazených uchazečů byl nejvyšší listopadovou hodnotou za poslední 4 roky. Nezaměstnanost klesla ve 3 okresech Zlínského kraje. Nejméně to bylo v okrese Uherské Hradiště (pokles v absolutních číslech o 2 uchazeče, v procentuálním vyjádření 0,03 %), následoval okres Vsetín (- 0,5 %) a okres Zlín ( 0,7 %). Okres Kroměříž jako jediný zaznamenal nárůst nezaměstnanosti, a to o 0,7 %.

Nejvyšší hodnotu podílu nezaměstnaných stále vykazuje okres Kroměříž – 8,0 %, další je okres Vsetín (7,7 %), následuje okres Zlín s hodnotou 6,1 %. Naopak nejnižší nezaměstnanost je v okrese Uherské Hradiště – 6,0 %.

Realizace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti nadále napomáhá uchazečům o zaměstnání s návratem na trh práce. V listopadu bylo na společensky účelná pracovní místa umístěno 244 uchazečů, 10 uchazečů zahájilo podnikání s finančním příspěvkem v rámci společensky účelných pracovních míst a dalších 98 osob bylo umístěno na odbornou praxi pro mladé do 30 let.

Počet volných pracovních míst hlášených úřadu práce ve srovnání s předcházejícím měsícem nepatrně vzrostl (o 26 míst, tj. o 1,0 %). K 30. 11. 2014 evidovala pracoviště Úřadu práce ČR ve Zlínském kraji celkem 2 516 volných pracovních míst. V nabídce volných pracovních míst převažují pracovní místa pro seřizovače a obsluhu obráběcích strojů (127 míst), řidiče nákladních automobilů (126 míst), pomocné pracovníky ve výrobě (117 míst), nástrojaře (113 míst) a montážní dělníky (93 míst).

Mgr. Miriam Majdyšová
ředitelka Krajské pobočky ve Zlíně
Úřad práce České republiky

Podobné

Nezaměstnanost, květen 2019

Nezaměstnanost,...

13. června 2019

Nezaměstnanost, leden ’19

Nezaměstnanost,...

11. února 2019

Nezaměstnanost, listopad ’18

Nezaměstnanost,...

10. prosince 2018

Nezaměstnanost, říjen ’18

Nezaměstnanost,...

10. listopadu 2018

Nezaměstnanost, září ’18

Nezaměstnanost,...

11. října 2018

Nezaměstnanost, srpen ’18

Nezaměstnanost,...

14. září 2018

Nezaměstnanost, červen ’18

Nezaměstnanost,...

11. července 2018

Nezaměstnanost, květen ’18

Nezaměstnanost,...

9. června 2018

Nezaměstnanost

Nezaměstnanost

9. ledna 2017

Nezaměstnanost, listopad

Nezaměstnanost,...

8. prosince 2016

Nezaměstnanost, říjen ’16

Nezaměstnanost,...

9. listopadu 2016

Nezaměstnanost, září ’16

Nezaměstnanost,...

10. října 2016

Nezaměstnanost, srpen ’16

Nezaměstnanost,...

13. září 2016

Nezaměstnanost, červen

Nezaměstnanost,...

13. července 2016

Nezaměstnanost, duben ’16

Nezaměstnanost,...

9. května 2016

Nezaměstnanost, listopad ’15

Nezaměstnanost,...

8. prosince 2015

Nezaměstnanost, říjen ’15

Nezaměstnanost,...

9. listopadu 2015