Rozpočet ’15

Rozpočet ’15

Vážení spoluobčané v tomto předvánočním čase Vám zastupitelstvo obce předkládá rozpočet na rok 2015 tak, jak byl schválen na zasedání zastupitelstva dne 17.12.2014.

Zazněl dotaz z pléna „jak dalece je obec zadlužena z plynofikace“, Ano obec Bělov má jeden dlouhodobý úvěr použitý na dofinancování plynofikace v celkové výši při sjednávání 2.5,-milionu a délkou splatnosti 15 let tj. do března roku 2026. Obec ručí za úvěr budovou č.p.25 obchod, kde je mimo jiných podmínka banky „po celou dobu úvěru musí sloužit budova k původnímu účelu tj. obchod“. Neznám člověka, který vyhledává jakýkoli úvěr či půjčku. Výše úvěru i délka splatnosti byla dlouze mnohokrát diskutována než obec k této finanční výpomoci (jenom pro připomenutí celková finanční výše plynofikace se vyšplhala na částku cca 14 mil,.kč) přistoupila. Jedna z podmínek ze strany celého zastupitelstva byla, „úvěr v žádném případě nesmí zatěžovat obecní rozpočet do takové výše, při které by nebylo možných dalších investic a rozvoje obce“. Proto taková délka úvěru, roční splátky ve výši cca 240.000,-kč, celková výše úvěru atd. V neposlední řadě obecní zastupitelstvo předpokládalo postupné navyšování příjmové stránky rozpočtu zejména z nově přihlašovaných spoluobčanů.

Nárůst trvale hlášených obyvatel v obci Bělov i firem se sídlem v obci Bělov za poslední čtyři roky je natolik výrazný, že poprvé je schvalován rozpočet na straně příjmů ve výši přes 3,-mil korun, kdy na výdajové stránce obce jsou plánované investice v roce 2015 „komunikace,kanalizace, povod?ový plán, bezdrátový rozhlas, územní plán, veřejné osvětlení, budova hasičské zbrojnice, dětské hřiště „ za předpokladu získávání dotací k jednotlivým nejenom uvedeným akcím ve výši cca 800.000,-kč. Další finanční prostředky směřují do údržby obce včetně platů zaměstnance a drobné komunální techniky (pro připomenutí obec pořídila v letošním roce za přispění dotace víceúčelový traktůrek, kdy z obecního rozpočtu byl příspěvek bezmála ve výši 150.000,-kč). Letošní závazky obce právě končícího roku, vůči dodavatelům jsou poprvé za mnoho a mnoho let dosahují zanedbatelné výše cca 50.000,-kč.

Vše není samozřejmě úplně v součastné chvíli dotaženo, vše není ideální a každý může najít mnoho chyb a problémů. Zastupitelstvo prozatím nemá schválenou strategii na své čtyřleté období což je nutno v nejkratším termínu projednat a předložit veřejnosti. Jsou zde investice minulých let, které nám slušně řečeno začínají padat na hlavu – vodovod a jeho přerušovací komora, i budova obchodu a budova obecního úřadu potřebují finanční injekce. Málo se mluví o skutečnosti, že obec Bělov v roce 2016 přesněji v prosinci, přestává být majitelem plynovodu za což obdrží druhou splátku od RWE ve výši přesahující 700.000,-kč a od tohoto dne i veškerá údržba již nepůjde k tíži obecnímu rozpočtu.

V neposlední řadě zda nenazrála doba přehodnotit postoj obce k nepřihlášeným občanům (osobní díky za všechny, kteří se během poslední doby přihlásili), máme zde příklady některých sousedních obcí - např.plať a odvážej odpad tam, kde jsi trvale hlášen, chceš novou komunikaci či kanalizaci zaplať a pod. Obec a jeho zastupitelé se budou muset důsledněji podívat na dodržování stavebního zákona tam, kde bydlí prokazatelně lidé, aniž mají kolaudaci svého rodinného domu a přiděleno číslo popisné. Tito neokrádají konkrétní osobu, ale vlastně nás všechny poctivé občany obce , kteří zde bydlí a chtějí i nadále zde bydlet a mají čím dál větší zájem na soudržnosti obce (neformální společenské akce poslední doby – lampionový průvod, besedování na točně, Mikulášská pochůzka a nadílka), případně i po dlouhých letech brigáda občanů na opravě komunikace v Kopánkách za účasti 15 zastupitelů a spoluobčanů, kdy další spoluobčané mě oslovovali, že mají zájem se taktéž příště zúčastnit což všem můžu přislíbit, že i tudy povede cesta ke zlepšení tváře obce. Jenom houšť a větší kapky za což děkuji jménem celého zastupitelstva obce Bělova.

Jiří Přecechtěl
starosta obce Bělov

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Rozpočet ’19

Rozpočet ’19

20. prosince 2018

Návrh rozpočtu, ’19

Návrh rozpočtu,...

3. prosince 2018

Střednědobý rozpočtový výhled

Střednědobý...

3. prosince 2018

Rozpočet ’18

Rozpočet ’18

21. prosince 2017

Návrh rozpočtu ’18

Návrh rozpočtu...

1. prosince 2017

Rozpočet ’17

Rozpočet ’17

21. prosince 2016

Návrh rozpočtu ’17

Návrh rozpočtu...

30. listopadu 2016

Rozpočet ’16

Rozpočet ’16

16. ledna 2016

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled

22. prosince 2015

Návrh rozpočtu obce, ’16

Návrh rozpočtu...

1. prosince 2015

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled

17. prosince 2014

Návrh rozpočtu: 2015

Návrh rozpočtu:...

1. prosince 2014

Rozpočet na rok 2014

Rozpočet na rok...

12. prosince 2013

Návrh rozpočtu ’14

Návrh rozpočtu...

25. listopadu 2013

Rozpočet ’13

Rozpočet ’13

29. prosince 2012

Návrh rozpočtu ’13

Návrh rozpočtu...

10. prosince 2012

Rozpočet ’12

Rozpočet ’12

30. prosince 2011

Návrh rozpočtu ’12

Návrh rozpočtu...

12. prosince 2011

Rozpočet ’11

Rozpočet ’11

20. ledna 2011

Návrh rozpočtu ’11

Návrh rozpočtu...

8. prosince 2010

Rozpočet ’10

Rozpočet ’10

8. února 2010

Rozpočet ’09

Rozpočet ’09

1. dubna 2009

Návrh rozpočtu ’09

Návrh rozpočtu...

30. prosince 2008

Rozpočet ’08

Rozpočet ’08

15. března 2008

Rozpočet ’07

Rozpočet ’07

23. února 2007

Rozpočet ’06

Rozpočet ’06

10. dubna 2006