Nezaměstnanost, únor ’15

  • 5. března 2015

Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v únoru 2015

V únoru došlo k očekávanému poklesu nezaměstnanosti. K 28. 2. 2015 bylo ve Zlínském kraji evidováno 29 835 uchazečů o zaměstnání. Počet uchazečů o zaměstnání se v průběhu února snížil o 412, což odpovídá poklesu nezaměstnanosti o 1,4 %. V České republice klesla nezaměstnanost více, o 1,5 %. I přesto zůstává nezaměstnanost v kraji nižší než v České republice. K 28. 2. 2015 byl podíl nezaměstnaných ve Zlínském kraji 7,4 %, v ČR je pak hodnota podílu nezaměstnaných 7,5 %.

K 28. 2. 2015 evidují pracoviště úřadu práce ve Zlínském kraji 29 835 uchazečů o zaměstnání, z nichž bylo 29 248 dosažitelných, tedy těch, kteří mohou okamžitě nastoupit na pracovní místo (nejsou např. účastníci rekvalifikace nebo v pracovní neschopnosti).

V průběhu měsíce února se na pracovištích Úřadu práce ČR ve Zlínském kraji nově zaevidovalo 2 325 uchazečů o zaměstnání a 2 737 uchazečů bylo v únoru z evidence vyřazeno. Počet nových uchazečů byl nejnižší únorový údaj za posledních 7 let.

Nezaměstnanost klesla ve všech 4 okresech Zlínského kraje. Nejvíce to bylo v okrese Uherské Hradiště (o 3,4 %), následoval okres Kroměříž (o 1,2 %). Výrazně menší poklesy pak byly zaznamenány v okresech Zlín (o 0,7 %) a Vsetín (o 0,5 %).

Nejvyšší hodnotu podílu nezaměstnaných stále vykazuje okres Kroměříž – 8,7 %, další je okres Vsetín (8,6 %), následuje okres Zlín (6,6 %) a v důsledku nejvyššího poklesu nezaměstnanosti je okresem s nejnižší nezaměstnaností Uherské Hradiště (6,5 %).

V únoru byla ve Zlínském kraji zahájena realizace opatření aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) podle nového Programu APZ a tedy nových kritérií. APZ je prioritně určena dlouhodobě nezaměstnaným uchazečům o zaměstnání. Významně jsou zvýhod?ováni zaměstnavatelé, kteří přijímají do pracovního poměru osoby starší 50 let (tyto osoby totiž tvoří téměř třetinu z celkového počtu uchazečů o zaměstnání – 31,5 %), mladé do 30 let bez praxe, ale také osoby se zdravotním postižením.

Prostřednictvím nástrojů APZ bylo v únoru umístěno 113 uchazečů na společensky účelná pracovní místa a 21 uchazečů na veřejně prospěšné práce (tyto pracovní příležitosti vznikají ve větším počtu až s nástupem jara – z velké části se jedná totiž o práce při údržbě veřejných prostranství). Dalších 13 uchazečů bylo podpořeno při zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Počet volných pracovních míst hlášených úřadu práce ve srovnání s předcházejícím měsícem výrazně vzrostl (o 531 míst, tj. o 17,5 %). K 28. 2. 2015 evidovala pracoviště Úřadu práce ČR ve Zlínském kraji celkem 3 564 volných pracovních míst. V nabídce volných pracovních míst převažují pracovní místa pro pomocné pracovníky ve výrobě (236 míst), seřizovače a obsluhu obráběcích strojů (195 míst), řidiče nákladních automobilů (160 míst), nástrojaře (136 míst) a kuchaře (105 míst).

Mgr. Miriam Majdyšová
ředitelka Krajské pobočky ve Zlíně
Úřad práce České republiky

Podobné

Nezaměstnanost, květen 2019

Nezaměstnanost,...

13. června 2019

Nezaměstnanost, leden ’19

Nezaměstnanost,...

11. února 2019

Nezaměstnanost, listopad ’18

Nezaměstnanost,...

10. prosince 2018

Nezaměstnanost, říjen ’18

Nezaměstnanost,...

10. listopadu 2018

Nezaměstnanost, září ’18

Nezaměstnanost,...

11. října 2018

Nezaměstnanost, srpen ’18

Nezaměstnanost,...

14. září 2018

Nezaměstnanost, červen ’18

Nezaměstnanost,...

11. července 2018

Nezaměstnanost, květen ’18

Nezaměstnanost,...

9. června 2018

Nezaměstnanost, listopad ’17

Nezaměstnanost,...

11. prosince 2017

Nezaměstnanost, srpen ’16

Nezaměstnanost,...

13. září 2016

Nezaměstnanost, červen

Nezaměstnanost,...

13. července 2016

Nezaměstnanost, listopad ’15

Nezaměstnanost,...

8. prosince 2015

Nezaměstnanost, říjen ’15

Nezaměstnanost,...

9. listopadu 2015

Nezaměstnanost, září ’15

Nezaměstnanost,...

12. října 2015

Vývoj nezaměstnanosti, srpen ’15

Vývoj...

8. září 2015