Nezaměstnanost, březen ’15

  • 10. dubna 2015

Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v březnu 2015

I v březnu pokračoval ve Zlínském kraji pokles nezaměstnanosti. K 31. 3. 2015 bylo ve Zlínském kraji evidováno 28 336 uchazečů o zaměstnání. Počet uchazečů o zaměstnání se v průběhu března snížil o 1 499, což odpovídá poklesu nezaměstnanosti o 5,0 %. V České republice klesla nezaměstnanost méně, o 4,2 %. I nadále tak zůstává nezaměstnanost v kraji nižší než v České republice. K 31. 3. 2015 byl podíl nezaměstnaných ve Zlínském kraji 7,1 %, v ČR je pak hodnota podílu nezaměstnaných 7,2 %.

K 31. 3. 2015 evidují pracoviště úřadu práce ve Zlínském kraji 28 336 uchazečů o zaměstnání, z nichž bylo 27 797 dosažitelných, tedy těch, kteří mohou okamžitě nastoupit na pracovní místo (nejsou např. účastníci rekvalifikace nebo v pracovní neschopnosti).

V průběhu měsíce března se na pracovištích Úřadu práce ČR ve Zlínském kraji nově zaevidovalo 2 214 uchazečů o zaměstnání a 3 713 uchazečů bylo v březnu z evidence vyřazeno. Počet nových uchazečů byl nejnižší březnový údaj za posledních 7 let.

Nezaměstnanost klesla ve všech 4 okresech Zlínského kraje. Nejvíce to bylo v okrese Zlín (o 5,8 %), následoval okres Uherské Hradiště (o 5,5 %). V okrese Vsetín dosáhl pokles nezaměstnanosti hodnoty 4,6 % a nejméně klesla nezaměstnanost v okrese Kroměříž, o 4,1 %.

Nejvyšší hodnotu podílu nezaměstnaných stále vykazuje okres Kroměříž – 8,3 %, další je okres Vsetín (8,2 %), následuje okres Zlín (6,3 %) a nejlépe je na tom okres Uherské Hradiště (6,1 %). V březnu pokračovala intenzivní realizace opatření aktivní politiky zaměstnanosti (APZ). Prostřednictvím nástrojů APZ bylo v březnu umístěno 222 uchazečů na společensky účelná pracovní místa a 113 uchazečů na veřejně prospěšné práce (tyto pracovní příležitosti vznikají ve větším počtu až s nástupem jara – z velké části se jedná totiž o práce při údržbě veřejných prostranství). Dalších 24 uchazečů bylo podpořeno při zahájení samostatné výdělečné činnosti. Tentokrát byli nejčastěji podpořeni uchazeči v agro oborech – pěstování plodin, lesní pěstební činnost, podpora chráněného biofondu, květinářství apod.

Počet volných pracovních míst hlášených úřadu práce ve srovnání s předcházejícím měsícem opět výrazně vzrostl (o 366 míst, tj. o 10,3 %). K 31. 3. 2015 evidovala pracoviště Úřadu práce ČR ve Zlínském kraji celkem 3 930 volných pracovních míst. V nabídce volných pracovních míst převažují pracovní místa pro seřizovače a obsluhu obráběcích strojů (229 míst), pomocné pracovníky ve výrobě (225 míst), řidiče nákladních automobilů (208 míst), nástrojaře (144 míst) a číšníky a servírky (131 míst).

Mgr. Miriam Majdyšová
ředitelka Krajské pobočky ve Zlíně
Úřad práce České republiky

Podobné

Nezaměstnanost, květen 2019

Nezaměstnanost,...

13. června 2019

Nezaměstnanost, leden ’19

Nezaměstnanost,...

11. února 2019

Nezaměstnanost, listopad ’18

Nezaměstnanost,...

10. prosince 2018

Nezaměstnanost, říjen ’18

Nezaměstnanost,...

10. listopadu 2018

Nezaměstnanost, září ’18

Nezaměstnanost,...

11. října 2018

Nezaměstnanost, srpen ’18

Nezaměstnanost,...

14. září 2018

Nezaměstnanost, červen ’18

Nezaměstnanost,...

11. července 2018

Nezaměstnanost, květen ’18

Nezaměstnanost,...

9. června 2018

Nezaměstnanost

Nezaměstnanost

9. ledna 2017

Nezaměstnanost, listopad

Nezaměstnanost,...

8. prosince 2016

Nezaměstnanost, říjen ’16

Nezaměstnanost,...

9. listopadu 2016

Nezaměstnanost, září ’16

Nezaměstnanost,...

10. října 2016

Nezaměstnanost, srpen ’16

Nezaměstnanost,...

13. září 2016

Nezaměstnanost, červen

Nezaměstnanost,...

13. července 2016

Nezaměstnanost, duben ’16

Nezaměstnanost,...

9. května 2016

Nezaměstnanost, listopad ’15

Nezaměstnanost,...

8. prosince 2015

Nezaměstnanost, říjen ’15

Nezaměstnanost,...

9. listopadu 2015