Nezaměstnanost, říjen ’15

  • 9. listopadu 2015

Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2015

V měsíci říjnu zaznamenal Zlínský kraj 2. nejvyšší pokles v rámci krajů ČR. K 31. 10. 2015 bylo ve Zlínském kraji evidováno 22 008 uchazečů o zaměstnání. Počet uchazečů o zaměstnání v průběhu října klesl o 814, což odpovídá poklesu nezaměstnanosti o 3,6 %. V České republice klesla nezaměstnanost méně, o 2,6 %. I nadále tak zůstává nezaměstnanost v kraji nižší než v České republice. K 31. 10. 2015 byl podíl nezaměstnaných ve Zlínském kraji 5,5 %, v ČR je pak hodnota podílu nezaměstnaných 5,9 %.

K 31. 10. 2015 evidují pracoviště úřadu práce ve Zlínském kraji 22 008 uchazečů o zaměstnání, z nichž bylo 21 263 dosažitelných, tedy těch, kteří mohou okamžitě nastoupit na pracovní místo (nejsou např. účastníci rekvalifikace nebo v pracovní neschopnosti).

V průběhu měsíce října se na pracovištích Úřadu práce ČR ve Zlínském kraji nově zaevidovalo 2 289 uchazečů o zaměstnání, což je nejnižší říjnový údaj v historii kraje. Vyřazeno z evidence bylo 3 103 uchazečů.

Nezaměstnanost klesla ve všech okresech Zlínského kraje. Nejvyšší pokles zaznamenal okres Uherské Hradiště (o 4,5 %), následoval okres Zlín (4,4 %), Kroměříž (3,2 %) a nejméně klesla nezaměstnanost na Vsetínsku (o 2,3 %).

Nejvyšší hodnotu podílu nezaměstnaných stále vykazuje okres Kroměříž – 6,6 %, druhý je okres Vsetín (6,3 %), následují okresy Uherské Hradiště a Zlín se shodným podílem 4,7 %.

Realizace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti nadále napomáhá uchazečům o zaměstnání s návratem na trh práce. Kromě nejčetnějších nástrojů (VPP a SÚPM) přetrvává zájem o SÚPM–SVČ. Už nyní je počet uchazečů podpořených při zahájení podnikání vyšší než za celý rok 2014 (aktuálně 139 podpořených osob, v roce 2014 zahájilo podnikání s podporou ÚP 115 uchazečů).

Během října došlo k mírnému poklesu nahlášených VPM, a to o 3,4 %. K 31. 10. 2015 evidovala pracoviště Úřadu práce ČR ve Zlínském kraji celkem 5 845 volných pracovních míst. Na jedno volné pracovní místo připadají méně než 4 uchazeči o zaměstnání. V nabídce volných pracovních míst převažují pozice pro pomocné pracovníky ve výrobě (741 míst), seřizovače a obsluhu obráběcích strojů (299 míst), řidiče nákladních automobilů (258 míst), nástrojaře (227 míst) a prodavače v prodejnách (196 míst).

Mgr. Miriam Majdyšová
ředitelka Krajské pobočky ve Zlíně
Úřad práce České republiky

Podobné

Nezaměstnanost, květen 2019

Nezaměstnanost,...

13. června 2019

Nezaměstnanost, leden ’19

Nezaměstnanost,...

11. února 2019

Nezaměstnanost, listopad ’18

Nezaměstnanost,...

10. prosince 2018

Nezaměstnanost, říjen ’18

Nezaměstnanost,...

10. listopadu 2018

Nezaměstnanost, září ’18

Nezaměstnanost,...

11. října 2018

Nezaměstnanost, srpen ’18

Nezaměstnanost,...

14. září 2018

Nezaměstnanost, červen ’18

Nezaměstnanost,...

11. července 2018

Nezaměstnanost, květen ’18

Nezaměstnanost,...

9. června 2018

Nezaměstnanost, listopad ’17

Nezaměstnanost,...

11. prosince 2017

Nezaměstnanost, srpen ’16

Nezaměstnanost,...

13. září 2016

Nezaměstnanost, červen

Nezaměstnanost,...

13. července 2016

Nezaměstnanost, listopad ’15

Nezaměstnanost,...

8. prosince 2015

Nezaměstnanost, září ’15

Nezaměstnanost,...

12. října 2015

Vývoj nezaměstnanosti, srpen ’15

Vývoj...

8. září 2015

Nezaměstnanost, červen ’15

Nezaměstnanost,...

11. července 2015

Nezaměstnanost, květen ’15

Nezaměstnanost,...

8. června 2015

Nezaměstnanost, duben ’15

Nezaměstnanost,...

12. května 2015

Nezaměstnanost, únor ’15

Nezaměstnanost,...

5. března 2015

Nezaměstnanost leden, ’15

Nezaměstnanost...

10. února 2015