Nezaměstnanost, listopad ’15

  • 8. prosince 2015

Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v listopadu 2015

V měsíci listopadu došlo k očekávanému nárůstu nezaměstnanosti. K 30. 11. 2015 bylo ve Zlínském kraji evidováno 22 366 uchazečů o zaměstnání. Počet uchazečů o zaměstnání v průběhu listopadu vzrostl o 358, což odpovídá nárůstu nezaměstnanosti o 1,6 %. V České republice vzrostla nezaměstnanost méně, o 0,2 %. Přesto i nadále zůstává nezaměstnanost v kraji nižší než v České republice. K 30. 11. 2015 byl podíl nezaměstnaných ve Zlínském kraji 5,6 %, v ČR je pak hodnota podílu nezaměstnaných 5,9 %.

K 30. 11. 2015 evidují pracoviště úřadu práce ve Zlínském kraji 22 366 uchazečů o zaměstnání, z nichž bylo 21 631 dosažitelných, tedy těch, kteří mohou okamžitě nastoupit na pracovní místo (nejsou např. účastníci rekvalifikace nebo v pracovní neschopnosti).

V průběhu měsíce listopadu se na pracovištích Úřadu práce ČR ve Zlínském kraji nově zaevidovalo 3 019 uchazečů o zaměstnání. Vyřazeno z evidence bylo 2 661 uchazečů.

Nezaměstnanost vzrostla ve všech okresech Zlínského kraje. Nejvyšší nárůst zaznamenal okres Zlín (o 2,3 %), následoval okres Vsetín (2,2 %), Kroměříž (1,2 %) a nejméně vzrostla nezaměstnanost na Uherskohradišťsku (o 0,5 %).

Nejvyšší hodnotu podílu nezaměstnaných stále vykazuje okres Kroměříž – 6,6 %, druhý je okres Vsetín (6,4 %), následuje okres Zlín (4,9 %) a nejnižší nezaměstnanost je v okrese Uherské Hradiště (4,8 %).

Realizace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti nadále napomáhá uchazečům o zaměstnání s návratem na trh práce. Nejvyužívanější nástroje (veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa) vykazují rekordní hodnoty podpořených uchazečů už nyní, měsíc před koncem roku (téměř 5 000). Také zájem o zahájení podnikání s podporou úřadu práce je velmi vysoký, v měsíci listopadu se jednalo o 12 nově zřízených míst podpořených v rámci společensky účelných pracovních míst – v rozmanitých oborech podnikání: hodinový manžel, sušení ovoce a zeleniny nebo například da?ové poradenství.

V listopadu byl zaznamenán, pro toto období obvyklý, pokles počtu nahlášených volných pracovních míst, a to o 4,1 %. K 30. 11. 2015 evidovala pracoviště Úřadu práce ČR ve Zlínském kraji celkem 5 606 volných pracovních míst. Na jedno volné pracovní místo připadají 4 uchazeči o zaměstnání. V nabídce volných pracovních míst převažují pozice pro pomocné pracovníky ve výrobě (760 míst), seřizovače a obsluhu obráběcích strojů (296 míst), řidiče nákladních automobilů (258 míst), nástrojaře (189 míst) a svářeče (177 míst).

Mgr. Miriam Majdyšová
ředitelka Krajské pobočky ve Zlíně
Úřad práce České republiky
Zlín, 8. 12. 2015

Podobné

Nezaměstnanost, květen 2019

Nezaměstnanost,...

13. června 2019

Nezaměstnanost, leden ’19

Nezaměstnanost,...

11. února 2019

Nezaměstnanost, listopad ’18

Nezaměstnanost,...

10. prosince 2018

Nezaměstnanost, říjen ’18

Nezaměstnanost,...

10. listopadu 2018

Nezaměstnanost, září ’18

Nezaměstnanost,...

11. října 2018

Nezaměstnanost, srpen ’18

Nezaměstnanost,...

14. září 2018

Nezaměstnanost, červen ’18

Nezaměstnanost,...

11. července 2018

Nezaměstnanost, květen ’18

Nezaměstnanost,...

9. června 2018

Nezaměstnanost, listopad ’17

Nezaměstnanost,...

11. prosince 2017

Nezaměstnanost, srpen ’16

Nezaměstnanost,...

13. září 2016

Nezaměstnanost, červen

Nezaměstnanost,...

13. července 2016

Nezaměstnanost, říjen ’15

Nezaměstnanost,...

9. listopadu 2015

Nezaměstnanost, září ’15

Nezaměstnanost,...

12. října 2015

Vývoj nezaměstnanosti, srpen ’15

Vývoj...

8. září 2015

Nezaměstnanost, červen ’15

Nezaměstnanost,...

11. července 2015

Nezaměstnanost, květen ’15

Nezaměstnanost,...

8. června 2015

Nezaměstnanost, duben ’15

Nezaměstnanost,...

12. května 2015

Nezaměstnanost, únor ’15

Nezaměstnanost,...

5. března 2015

Nezaměstnanost leden, ’15

Nezaměstnanost...

10. února 2015