Závěrečný účet, ’15

 • vyvěšeno: 23.6.2016
 • sňato: 23.7.2016
 • zveřejnil: Marek Přecechtěl

Zpráva obsahuje:

 • Údaje o organizaci
 • Kontaktní údaje
 • Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

 • I. Plnění rozpočtu příjmů
 • II. Plnění rozpočtu výdajů
 • III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
 • IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
 • V. Peněžní fondy - informativně
 • VI. Majetek
 • VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
 • VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
 • IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
 • X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
 • XI. Ostatní doplňující údaje

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn