Osvědčení o úspoře emisí

Osvědčení o úspoře emisí

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jste ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy".

Úspora, kterou jste dosáhli, představuje:

  • Emise C02 ekv. 14,717 tun
  • Úspora energie: 333 629 MJ

Ing. Zbyněk Kozel
generální ředitel EKO-KOM, a.s.
V Praze dne 25. 5. 2016

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn