Nezaměstnanost, srpen ’16

  • 13. září 2016

Měsíční statistická zpráva srpen 2016

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31. 8. 2016

V tomto měsíci celkový počet uchazečů o zaměstnání oproti minulému měsíci klesl o 0,9 % na 19 520, počet hlášených volných pracovních míst klesl o 0,5 % na 7 900 a podíl nezaměstnaných osob klesl na 4,87 %.

K 31. 8. 2016 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), krajská pobočka ve Zlíně celkem 19 520 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 187 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 3 972 osob. Z tohoto počtu bylo 18 818 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Bylo to o 214 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 4 105.

V průběhu měsíce srpna bylo nově zaevidováno 2 342 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 412 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku více o 61 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 2 529 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 339 více než v předchozím měsíci a o 129 méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 562, tj. o 280 více než v předchozím měsíci a o 136 méně než ve stejném měsíci minulého roku, 200 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce tj. o 42 méně než v předchozím měsíci a o 227 méně než ve stejném období minulého roku, 630 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Všechny okresy Zlínského kraje zaznamenaly meziměsíční pokles nezaměstnanosti. Nejvíce to bylo v okrese Uherské Hradiště – pokles o 1,5 %, dále v okrese Kroměříž – o 1,3 %. Následuje okres Zlín – pokles o 0,7 %. Nejméně klesla nezaměstnanost v okrese Vsetín o 0,5 %.

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, krajské pobočce ve Zlíně 10 638 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 54,5 %. V evidenci bylo 3 239 osob se zdravotním postižením, což představovalo 16,6 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 1 126 absolventů škol všech stup?ů vzdělání a mladistvých, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 123 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 265 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 5,8 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 5 498 uchazečů o zaměstnání, tj. 28,2 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 64 k obyvatelstvu stejného věku, meziměsíčně klesl, k 31. 8. 2016 dosáhl hodnoty 4,9 %. Podíl nezaměstnaných vyšší než krajský průměr vykázaly okresy Kroměříž a Vsetín, v okrese Kroměříž byl 5,9 %, v okrese Vsetín 5,7 %. Podíl nezaměstnaných osob pod úrovní kraje vykázal okres Uherské Hradiště (4,3 %) a okres Zlín (4,1 %). Podíl nezaměstnaných žen klesl na 5,4 %, podíl nezaměstnaných mužů klesl na 4,3 %.

Kraj evidoval k 31. 8. 2016 celkem 7 900 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 43 nižší než v předchozím měsíci a o 2 264 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 2,5 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (4,5). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 586 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 5,5 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 2 810, na jedno volné místo připadalo 0,4 uchazečů této kategorie.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo k 31. 8. 2016 prostřednictvím příspěvků podpořeno 2 556 uchazečů, do rekvalifikačních kurzů bylo zařazeno 124 uchazečů.

V srpnu bylo podpořeno 13 uchazečů při zahájení samostatné výdělečné činnosti (SÚPM SVČ). Nejčastějšími obory činností, které byly v tomto měsíci podpořeny prostřednictvím SÚPM – SVČ, byly kosmetika a grafické služby.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese https://portal.mpsv.cz/sz/stat.

Podobné

Nezaměstnanost, květen 2019

Nezaměstnanost,...

13. června 2019

Nezaměstnanost, leden ’19

Nezaměstnanost,...

11. února 2019

Nezaměstnanost, listopad ’18

Nezaměstnanost,...

10. prosince 2018

Nezaměstnanost, říjen ’18

Nezaměstnanost,...

10. listopadu 2018

Nezaměstnanost, září ’18

Nezaměstnanost,...

11. října 2018

Nezaměstnanost, srpen ’18

Nezaměstnanost,...

14. září 2018

Nezaměstnanost, červen ’18

Nezaměstnanost,...

11. července 2018

Nezaměstnanost, květen ’18

Nezaměstnanost,...

9. června 2018

Nezaměstnanost

Nezaměstnanost

9. ledna 2017

Nezaměstnanost, listopad

Nezaměstnanost,...

8. prosince 2016

Nezaměstnanost, říjen ’16

Nezaměstnanost,...

9. listopadu 2016

Nezaměstnanost, září ’16

Nezaměstnanost,...

10. října 2016

Nezaměstnanost, červen

Nezaměstnanost,...

13. července 2016

Nezaměstnanost, duben ’16

Nezaměstnanost,...

9. května 2016

Nezaměstnanost, listopad ’15

Nezaměstnanost,...

8. prosince 2015

Nezaměstnanost, říjen ’15

Nezaměstnanost,...

9. listopadu 2015

Nezaměstnanost, září ’15

Nezaměstnanost,...

12. října 2015

Vývoj nezaměstnanosti, srpen ’15

Vývoj...

8. září 2015