25. let Charity Otrokovice

  • 19. září 2016
  • Marek Přecechtěl
  • leták
25. let Charity Otrokovice
Charita sv. Anežky byla oficiálně založena 3. 7. 1991. Letos na podzim si proto připomínáme 25 let naší činnosti. Jako poděkování jsme připravili akci na náměstí, Den otevřených dvěří a slavnostní mši svatou. Slavte s námi!

Pomáháme již 25 let. Pojďte s námi oslavovat. Připravili jsme pro vás nevšední program.

Základním posláním Charity sv. Anežky Otrokovice je prostřednictvím milosrdné lásky pomáhat lidem, kteří se ocitli v těžké životní nebo sociální situaci, podporovat, doprovázet a motivovat je k využívání vlastních schopností a sil. Charita je církevní právnickou osobou podle Kodexu kanonického práva. Poskytuje pomoc potřebným lidem v nouzi bez rozdílu rasy, vyznání a národní či sociální příslušnosti.

Jako součást Arcidiecézní charity Olomouc je organizačně začleněna pod Charitu Česká republika. Od roku 1995 je Charita Česká republika členem celosvětové organizace Caritas InternationalisCaritas Europe

Svatá Anežko, do Tvých rukou vkládáme naši charitní práci...

Ať je prostoupena Tvým duchem, ať se stane Tvým dílem a na Tvou přímluvu ať ji žehná náš Pán.

Amen

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

16. motokrosový den
Zavírání nebe