Nezaměstnanost, říjen ’16

  • 9. listopadu 2016

V tomto měsíci celkový počet uchazečů o zaměstnání oproti minulému měsíci klesl o 2,5 % na 18 433, počet hlášených volných pracovních míst klesl o 4,0 % na 7 314 a podíl nezaměstnaných osob klesl na 4,54 %.

K 31. 10. 2016 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka ve Zlíně celkem 18 433 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 472 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 3 575 osob. Z tohoto počtu bylo 17 548 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Bylo to o 569 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 3 715.

V průběhu měsíce října bylo nově zaevidováno 2 412 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 595 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku více o 123 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 2 884 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 738 méně než v předchozím měsíci a o 219 méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 2 008, tj. o 398 méně než v předchozím měsíci a o 112 méně než ve stejném měsíci minulého roku, 280 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce tj. o 67 méně než v předchozím měsíci a o 221 méně než ve stejném období minulého roku, 636 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Všechny okresy Zlínského kraje zaznamenaly meziměsíční pokles nezaměstnanosti. Nejvíce to bylo v okrese Zlín – pokles o 3,4 %, dále v okrese Uherské Hradiště – o 2,6 %. Následuje okres Kroměříž – pokles o 2,2 %. Nejméně klesla nezaměstnanost v okrese Vsetín - o 1,7 %.

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce ve Zlíně 9 699 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 52,6 %. V evidenci bylo 3 204 osob se zdravotním postižením, což představovalo 17,4 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 1 231 absolventů škol všech stup?ů vzdělání a mladistvých, jejich počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 140 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 358 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 6,7 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 943 uchazečů o zaměstnání, tj. 26,8 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 k obyvatelstvu stejného věku, meziměsíčně klesl, k 31. 10. 2016 dosáhl hodnoty 4,5 %.

Podíl nezaměstnaných vyšší než krajský průměr vykázaly okresy Kroměříž a Vsetín, v okrese Kroměříž byl 5,5 %, v okrese Vsetín 5,4 %. Podíl nezaměstnaných osob pod úrovní kraje vykázal okres Uherské Hradiště (4,0 %) a okres Zlín (3,8 %).

Podíl nezaměstnaných žen klesl na 4,9 %, podíl nezaměstnaných mužů klesl na hodnotu 4,2 %.

Kraj evidoval k 31. 10. 2016 celkem 7 314 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 304 nižší než v předchozím měsíci a o 1 469 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 2,5 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (4,2). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 608 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 5,3 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 2 600, na jedno volné místo připadalo 0,5 uchazečů této kategorie.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo k 31. 10. 2016 prostřednictvím příspěvků podpořeno 1 982 uchazečů, do rekvalifikačních kurzů bylo zařazeno 322 uchazečů.

Nejčastějšími obory činností, které byly v tomto měsíci podpořeny prostřednictvím SÚPM - SVČ, byly truhlářství a architektonické studio.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Nezaměstnanost, květen 2019

Nezaměstnanost,...

13. června 2019

Nezaměstnanost, leden ’19

Nezaměstnanost,...

11. února 2019

Nezaměstnanost, listopad ’18

Nezaměstnanost,...

10. prosince 2018

Nezaměstnanost, říjen ’18

Nezaměstnanost,...

10. listopadu 2018

Nezaměstnanost, září ’18

Nezaměstnanost,...

11. října 2018

Nezaměstnanost, srpen ’18

Nezaměstnanost,...

14. září 2018

Nezaměstnanost, červen ’18

Nezaměstnanost,...

11. července 2018

Nezaměstnanost, květen ’18

Nezaměstnanost,...

9. června 2018

Nezaměstnanost, listopad ’17

Nezaměstnanost,...

11. prosince 2017

Nezaměstnanost, červen

Nezaměstnanost,...

13. července 2016

Nezaměstnanost, listopad ’15

Nezaměstnanost,...

8. prosince 2015

Nezaměstnanost, říjen ’15

Nezaměstnanost,...

9. listopadu 2015

Nezaměstnanost, září ’15

Nezaměstnanost,...

12. října 2015

Vývoj nezaměstnanosti, srpen ’15

Vývoj...

8. září 2015

Nezaměstnanost, červen ’15

Nezaměstnanost,...

11. července 2015

Nezaměstnanost, květen ’15

Nezaměstnanost,...

8. června 2015

Nezaměstnanost, duben ’15

Nezaměstnanost,...

12. května 2015

Nezaměstnanost, únor ’15

Nezaměstnanost,...

5. března 2015

Nezaměstnanost leden, ’15

Nezaměstnanost...

10. února 2015