Nezaměstnanost, únor ’17

Nezaměstnanost, únor ’17

  • 7. března 2017

Statistika nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 28. 2. 2017

V tomto měsíci celkový počet uchazečů o zaměstnání klesl o 2,6 % na 19 871, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 6,8 % na 7 068 a podíl nezaměstnaných osob klesl na 4,93 %.

K 28. 2. 2017 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka ve Zlíně celkem 19 871 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 524 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 4 489 osob. Z tohoto počtu bylo 18 960 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Bylo to o 561 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 4 757.

V průběhu měsíce února bylo nově zaevidováno 2 013 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 1 448 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 224 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 2 537 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 377 osob méně než v předchozím měsíci a o 103 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 713, tj. o 297 méně než v předchozím měsíci a o 94 méně než v únoru minulého roku, 258 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 52 méně než v předchozím měsíci a o 83 více než ve stejném období minulého roku, 551 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční nárůst nebyl zaznamenán. Meziměsíční pokles nezaměstnaných byl zaznamenán ve všech okresech kraje. Nejvíce to bylo v okrese Vsetín (3,5 %), dále Kroměříž (2,5 %), nejméně klesla nezaměstnanost v okresech Uherské Hradiště a Zlín, shodně o 2,1 %.

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce ve Zlíně 9 190 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 46,2 %. V evidenci bylo 3 318 osob se zdravotním postižením, což představovalo 16,7 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 906 absolventů škol všech stup?ů vzdělání a mladistvých, jejich počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 18 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 401 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,6 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 7 040 uchazečů o zaměstnání, tj. 35,4 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 k obyvatelstvu stejného věku, k 28. 2. 2017 meziměsíčně klesl na 4,9 %.

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázaly okresy Kroměříž a Vsetín, shodně 5,8 %. Podíl nezaměstnaných osob pod úrovní republiky vykázal okres Uherské Hradiště (4,7 %) a okres Zlín (3,9 %).

Podíl nezaměstnaných žen klesl na 4,6 %, podíl nezaměstnaných mužů klesl na 5,2 %.

Kraj evidoval k 28. 2. 2017 celkem 7 068 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 449 vyšší než v předchozím měsíci a o 415 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 2,8 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (4,6). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 644 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 5,2 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 2 471, na jedno volné místo připadalo 0,4 uchazečů této kategorie.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2017 prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 324 uchazečů, do rekvalifikačních kurzů bylo zařazeno 283 uchazečů.

Nejčastějším oborem činností, které byly v tomto měsíci podpořeny prostřednictvím SÚPM - SVČ, byly grafické služby se zaměřením na design.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Nezaměstnanost, květen 2019

Nezaměstnanost,...

13. června 2019

Nezaměstnanost, leden ’19

Nezaměstnanost,...

11. února 2019

Nezaměstnanost, listopad ’18

Nezaměstnanost,...

10. prosince 2018

Nezaměstnanost, říjen ’18

Nezaměstnanost,...

10. listopadu 2018

Nezaměstnanost, září ’18

Nezaměstnanost,...

11. října 2018

Nezaměstnanost, srpen ’18

Nezaměstnanost,...

14. září 2018

Nezaměstnanost, červen ’18

Nezaměstnanost,...

11. července 2018

Nezaměstnanost, květen ’18

Nezaměstnanost,...

9. června 2018

Nezaměstnanost, listopad

Nezaměstnanost,...

8. prosince 2016

Nezaměstnanost, říjen ’16

Nezaměstnanost,...

9. listopadu 2016

Nezaměstnanost, září ’16

Nezaměstnanost,...

10. října 2016

Nezaměstnanost, srpen ’16

Nezaměstnanost,...

13. září 2016

Nezaměstnanost, červen

Nezaměstnanost,...

13. července 2016

Nezaměstnanost, duben ’16

Nezaměstnanost,...

9. května 2016

Nezaměstnanost, listopad ’15

Nezaměstnanost,...

8. prosince 2015

Nezaměstnanost, říjen ’15

Nezaměstnanost,...

9. listopadu 2015

Nezaměstnanost, září ’15

Nezaměstnanost,...

12. října 2015

Vývoj nezaměstnanosti, srpen ’15

Vývoj...

8. září 2015