Sběr nebezpečného odpadu

 • 25. března 2017

Dne 8.4.2017 od 12:30 do 13:00 hod. u obchodu bude probíhat sběr nebezpečného odpadu Sbírají se následující nebezpečné odpady:

 • Znečištěné prázdné obaly - barvy, lepidla a pod.
 • Baterie - tužkové, do nákladních a osobních aut.
 • Chemikálie - používané v domácnosti, kyseliny, louhy, lepidla
 • Staré léky, teploměry
 • Vyřazené pneumatiky z osobních a nákladních automobilů a pod.
 • Staré ledničky, mrazničky a jiné přístroje obsahující látky poškozující ozonovou vrstvu země.
 • Prostředky na ochranu rostlin - postřiky všeho druhu.
 • Barvy, laky - laky, mořidla.
 • Ředidla do nátěrových hmot - rozpouštědla.
 • Starý olej - motorový mazací, fritovací.
 • Staré televizory, rozhlasové přijímače., elektrotechnické přístrojea zařízení včetně televizních obrazovek a pod.