Nezaměstnanost, březen ’17

Nezaměstnanost, březen ’17

  • 10. dubna 2017

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31. 3. 2017

V tomto měsíci celkový počet uchazečů o zaměstnání klesl o 8,3 % na 18 217, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 3,9 % na 7 344 a podíl nezaměstnaných osob klesl na 4,48 %.

K 31. 3. 2017 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka ve Zlíně celkem 18 217 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 1 654 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 4 962 osob. Z tohoto počtu bylo 17 242 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Bylo to o 1 718 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 5 092.

V průběhu měsíce března bylo nově zaevidováno 1 925 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 88 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 106 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 3 579 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 1 042 osob více než v předchozím měsíci a o 367 osob více než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 2 578, tj. o 865 více než v předchozím měsíci a o 193 více než v březnu minulého roku, 422 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 164 více než v předchozím měsíci a o 38 více než ve stejném období minulého roku, 691 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční nárůst nebyl zaznamenán. Meziměsíční pokles nezaměstnaných byl zaznamenán ve všech okresech kraje. Nejvíce to bylo v okrese Uherské Hradiště (9,8 %), dále Zlín (9,2 %), Vsetín (7,4 %) a nejméně klesla nezaměstnanost v okrese Kroměříž (7,0 %).

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 804 absolventů škol všech stup?ů vzdělání a mladistvých, jejich počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 102 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 453 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,4 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 6 039 uchazečů o zaměstnání, tj. 33,2 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 k obyvatelstvu stejného věku, k 31. 3. 2017 meziměsíčně klesl na 4,5 %.

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázaly okresy Kroměříž (5,3 %) a Vsetín (5,4 %). Podíl nezaměstnaných osob pod úrovní republiky vykázal okres Uherské Hradiště (4,2 %) a okres Zlín (3,5 %).

Podíl nezaměstnaných žen klesl na 4,3 %, podíl nezaměstnaných mužů klesl na 4,7 %.

Kraj evidoval k 31. 3. 2017 celkem 7 344 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 276 vyšší než v předchozím měsíci a o 352 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 2,5 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (3,8). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 670 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 4,8 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 2 626, na jedno volné místo připadalo 0,3 uchazečů této kategorie.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2017 prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 622 uchazečů, do rekvalifikačních kurzů bylo zařazeno 525 uchazečů.

Nejčastějšími obory činností, které byly v tomto měsíci podpořeny prostřednictvím SÚPM - SVČ, byly fotografické služby, holičství a kadeřnictví a zpracování kamene.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese https://portal.mpsv.cz/sz/stat.

Podobné

Nezaměstnanost, květen 2019

Nezaměstnanost,...

13. června 2019

Nezaměstnanost, leden ’19

Nezaměstnanost,...

11. února 2019

Nezaměstnanost, listopad ’18

Nezaměstnanost,...

10. prosince 2018

Nezaměstnanost, říjen ’18

Nezaměstnanost,...

10. listopadu 2018

Nezaměstnanost, září ’18

Nezaměstnanost,...

11. října 2018

Nezaměstnanost, srpen ’18

Nezaměstnanost,...

14. září 2018

Nezaměstnanost, červen ’18

Nezaměstnanost,...

11. července 2018

Nezaměstnanost, květen ’18

Nezaměstnanost,...

9. června 2018

Nezaměstnanost, listopad ’17

Nezaměstnanost,...

11. prosince 2017

Nezaměstnanost, únor ’17

Nezaměstnanost,...

7. března 2017

Nezaměstnanost, listopad

Nezaměstnanost,...

8. prosince 2016

Nezaměstnanost, říjen ’16

Nezaměstnanost,...

9. listopadu 2016

Nezaměstnanost, září ’16

Nezaměstnanost,...

10. října 2016

Nezaměstnanost, srpen ’16

Nezaměstnanost,...

13. září 2016

Nezaměstnanost, červen

Nezaměstnanost,...

13. července 2016

Nezaměstnanost, listopad ’15

Nezaměstnanost,...

8. prosince 2015

Nezaměstnanost, říjen ’15

Nezaměstnanost,...

9. listopadu 2015

Nezaměstnanost, září ’15

Nezaměstnanost,...

12. října 2015

Vývoj nezaměstnanosti, srpen ’15

Vývoj...

8. září 2015

Nezaměstnanost, červen ’15

Nezaměstnanost,...

11. července 2015

Nezaměstnanost, květen ’15

Nezaměstnanost,...

8. června 2015

Nezaměstnanost, duben ’15

Nezaměstnanost,...

12. května 2015

Nezaměstnanost, únor ’15

Nezaměstnanost,...

5. března 2015

Nezaměstnanost leden, ’15

Nezaměstnanost...

10. února 2015