Nezaměstnanost, červenec ’17

  • 9. srpna 2017

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31. 7. 2017

V tomto měsíci celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 3,6 % na 14 771, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 3,1 % na 8 428 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,67 %.

K 31. 7. 2017 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka ve Zlíně celkem 14 771 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 508 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 4 936 osob. Z tohoto počtu bylo 14 032 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Bylo to o 626 více než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 5 000.

V průběhu měsíce července bylo nově zaevidováno 2 357 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 464 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 397 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 1 849 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 611 osob méně než v předchozím měsíci a o 341 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 070, tj. o 508 méně než v předchozím měsíci a o 212 méně než v červenci minulého roku, 249 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 133 méně než v předchozím měsíci a o 7 více než ve stejném období minulého roku, 480 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční pokles nebyl zaznamenán. Meziměsíční nárůst byl zaznamenán ve všech okresech kraje. Nejvíce to bylo v okrese Zlín (4,8 %), dále Uherské Hradiště (4,0 %), Vsetín (3,1 %) a nejméně vzrostla nezaměstnanost v okrese Kroměříž (2,2 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce ve Zlíně 7 979 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 54,0 %. V evidenci bylo 2 903 osob se zdravotním postižením, což představovalo 19,7 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 705 absolventů škol všech stup?ů vzdělání a mladistvých, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 111 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 298 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,8 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 541 uchazečů o zaměstnání, tj. 30,7 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 k obyvatelstvu stejného věku, k 31. 7. 2017 meziměsíčně vzrostl na 3,7 %.

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázaly okresy Kroměříž (4,3 %) a Vsetín (4,2 %). Podíl nezaměstnaných osob pod úrovní republiky vykázal okres Uherské Hradiště (3,4 %) a okres Zlín (3,1 %).

Podíl nezaměstnaných žen vzrostl na 4,1 %, podíl nezaměstnaných mužů vzrostl na 3,3 %.

Kraj evidoval k 31. 7. 2017 celkem 8 428 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 252 vyšší než v předchozím měsíci a o 485 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,8 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (2,8). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 735 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 3,9 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 3 274, na jedno volné místo připadalo 0,2 uchazečů této kategorie.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2017 prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 1 983 uchazečů, do rekvalifikačních kurzů bylo zařazeno 958 uchazečů.

Činnosti, které byly v tomto měsíci podpořeny prostřednictvím SÚPM - SVČ, byly rozmanité, například návrh interiérového a produktového designu nebo projektová činnost.

Podobné

Nezaměstnanost, květen 2019

Nezaměstnanost,...

13. června 2019

Nezaměstnanost, leden ’19

Nezaměstnanost,...

11. února 2019

Nezaměstnanost, listopad ’18

Nezaměstnanost,...

10. prosince 2018

Nezaměstnanost, říjen ’18

Nezaměstnanost,...

10. listopadu 2018

Nezaměstnanost, září ’18

Nezaměstnanost,...

11. října 2018

Nezaměstnanost, srpen ’18

Nezaměstnanost,...

14. září 2018

Nezaměstnanost, červen ’18

Nezaměstnanost,...

11. července 2018

Nezaměstnanost, květen ’18

Nezaměstnanost,...

9. června 2018

Nezaměstnanost, listopad ’17

Nezaměstnanost,...

11. prosince 2017

Nezaměstnanost, únor ’17

Nezaměstnanost,...

7. března 2017

Nezaměstnanost, listopad

Nezaměstnanost,...

8. prosince 2016

Nezaměstnanost, říjen ’16

Nezaměstnanost,...

9. listopadu 2016

Nezaměstnanost, září ’16

Nezaměstnanost,...

10. října 2016

Nezaměstnanost, srpen ’16

Nezaměstnanost,...

13. září 2016

Nezaměstnanost, červen

Nezaměstnanost,...

13. července 2016

Nezaměstnanost, listopad ’15

Nezaměstnanost,...

8. prosince 2015

Nezaměstnanost, říjen ’15

Nezaměstnanost,...

9. listopadu 2015

Nezaměstnanost, září ’15

Nezaměstnanost,...

12. října 2015

Vývoj nezaměstnanosti, srpen ’15

Vývoj...

8. září 2015

Nezaměstnanost, červen ’15

Nezaměstnanost,...

11. července 2015

Nezaměstnanost, květen ’15

Nezaměstnanost,...

8. června 2015

Nezaměstnanost, duben ’15

Nezaměstnanost,...

12. května 2015

Nezaměstnanost, únor ’15

Nezaměstnanost,...

5. března 2015

Nezaměstnanost leden, ’15

Nezaměstnanost...

10. února 2015