Vyrozumění o podaném odvolání Plavební komora Bělov.

Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") vydal dne 25.7.2017 územní rozhodnutí č. 45/2017, pod č.j. SÚ/31705/2017/ZRA na stavbu:

PLAVEBNÍ KOMORA BĚLOV

na pozemku: pozemková parcela číslo 404/2 (ostatní plocha), 486/9 (vodní plocha), 486/10 (ostatní plocha), 486/12 (vodní plocha), 486/17 (ostatní plocha), 571/2 (vodní plocha), 625/4 (ostatní plocha), 647/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Bělov.

Komentáře

  1. reagovat »

    Přespolní
    13.9.2017

    Musím se smát, když chropy?ští posílají odvolání, ve kterém se ještě odvolávají na spolkový rejstřík. A když čtenář skutečně po téhle pobídce si jde ověřit právní subjektivitu spolku podle nařízení zákona, tak zjišťuje obrovské mínus.
    Že se tam v Chropyni pane Michale nestydíte! Aktualizované stanovy sice ve sbírce listin máte, ale jaksi jste zapomněli se zapsat do rejstříku, jak ukládá zákon, proto vaše podání zcela bezpředmětné . Až budete řádně doregistrovaní v rejstříku, pak si piště odvolání kolik chcete. :-)

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Oznámení: O pokračování územního řízení

Oznámení: O...

19. srpna 2019

Info: Plavební komora
3

Info: Plavební...

25. července 2018

Přerušení řízení
3

Přerušení...

27. února 2017

Plavební komora Bělov

Plavební komora...

29. prosince 2016

Sdělení

Sdělení

13. ledna 2016

Plavební komora Bělov

Plavební komora...

16. března 2015

Rozhodnutí

Rozhodnutí

27. srpna 2013

Vyrozumění o odvolání …

Vyrozumění o...

23. května 2013

Plavební komora Bělov – výkresy

Plavební komora...

25. července 2012