Photo by Stanley Dai on UnsplashUrčení zapisovatele

Určení zapisovatele

  • 28. listopadu 2017

Stanovení zapisovatele pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné druhé kolo ve dnech 26. a 27.ledna 2018 Na základě § 14 odst. 1 písmeno e) a § 19 zákona č. 275/2012 Sb.,o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů stanovuji:

zapisovatelem okrskové volební komise v Bělově

Ing. Marka Přecechtěla, Bělov 109

Jiří Přecechtěl
Starosta obce

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn