Nezaměstnanost, prosinec ’17

Nezaměstnanost, prosinec ’17

  • 10. ledna 2018

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31. 12. 2017

V tomto měsíci celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 9,1 % na 14 040, počet hlášených volných pracovních míst klesl o 3,6 % na 7 975 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,43 %.

K 31. 12. 2017 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka ve Zlíně celkem 14 040 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 1 174 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 5 808 osob. Z tohoto počtu bylo 13 043 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Bylo to o 1 153 více než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 5 925.

V průběhu měsíce prosince bylo nově zaevidováno 2 650 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 508 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 645 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 1 476 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 789 osob méně než v předchozím měsíci a o 393 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 818, tj. o 655 méně než v předchozím měsíci a o 231 méně než v prosinci minulého roku, 149 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 65 méně než v předchozím měsíci a o 106 méně než ve stejném období minulého roku, 403 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční pokles nebyl zaznamenán. Meziměsíční nárůst byl zaznamenán ve všech okresech kraje. Nejvíce to bylo v okrese Uherské Hradiště (11,2 %), následoval okres Kroměříž (9,8 %), okres Vsetín (9,2 %) a nejméně vzrostla nezaměstnanost v okrese Zlín (6,8 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce ve Zlíně 6 597 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 47,0 %. V evidenci bylo 2 675 osob se zdravotním postižením, což představovalo 19,1 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 603 absolventů škol všech stup?ů vzdělání a mladistvých, jejich počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 24 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 409 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,3 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 934 uchazečů o zaměstnání, tj. 35,1 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 k obyvatelstvu stejného věku, k 31. 12. 2017 meziměsíčně vzrostl na 3,4 %.

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázaly okresy Kroměříž (4,1 %) a Vsetín (4,1 %). Podíl nezaměstnaných osob pod úrovní republiky vykázal okres Uherské Hradiště (3,2 %) a okres Zlín (2,7 %).

Podíl nezaměstnaných žen vzrostl na 3,3 %, podíl nezaměstnaných mužů vzrostl na hodnotu 3,6 %.

Kraj evidoval k 31. 12. 2017 celkem 7 975 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 300 nižší než v předchozím měsíci a o 1 447 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,8 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (2,9). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 720 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 3,7 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 2 580, na jedno volné místo připadalo 0,2 uchazečů této kategorie.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2017 prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 2 773 uchazečů, do rekvalifikačních kurzů bylo zařazeno 1 607 uchazečů.

V tomto měsíci byly podpořeny prostřednictvím SÚPM – SVČ pouze 2 osoby – jednalo se o truhlářství a kavárnu s květinářstvím.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese portal.mpsv.cz/sz/stat

 

Bělov: 2 nezaměstnaní, tj. 0,49%

Podobné

Nezaměstnanost, květen 2019

Nezaměstnanost,...

13. června 2019

Nezaměstnanost, leden ’19

Nezaměstnanost,...

11. února 2019

Nezaměstnanost, listopad ’18

Nezaměstnanost,...

10. prosince 2018

Nezaměstnanost, říjen ’18

Nezaměstnanost,...

10. listopadu 2018

Nezaměstnanost, září ’18

Nezaměstnanost,...

11. října 2018

Nezaměstnanost, srpen ’18

Nezaměstnanost,...

14. září 2018

Nezaměstnanost, červen ’18

Nezaměstnanost,...

11. července 2018

Nezaměstnanost, květen ’18

Nezaměstnanost,...

9. června 2018

Nezaměstnanost, listopad ’17

Nezaměstnanost,...

11. prosince 2017

Nezaměstnanost, únor ’17

Nezaměstnanost,...

7. března 2017

Nezaměstnanost, listopad

Nezaměstnanost,...

8. prosince 2016

Nezaměstnanost, říjen ’16

Nezaměstnanost,...

9. listopadu 2016

Nezaměstnanost, září ’16

Nezaměstnanost,...

10. října 2016

Nezaměstnanost, srpen ’16

Nezaměstnanost,...

13. září 2016

Nezaměstnanost, červen

Nezaměstnanost,...

13. července 2016

Nezaměstnanost, listopad ’15

Nezaměstnanost,...

8. prosince 2015

Nezaměstnanost, říjen ’15

Nezaměstnanost,...

9. listopadu 2015

Nezaměstnanost, září ’15

Nezaměstnanost,...

12. října 2015

Vývoj nezaměstnanosti, srpen ’15

Vývoj...

8. září 2015

Nezaměstnanost, červen ’15

Nezaměstnanost,...

11. července 2015

Nezaměstnanost, květen ’15

Nezaměstnanost,...

8. června 2015

Nezaměstnanost, duben ’15

Nezaměstnanost,...

12. května 2015

Nezaměstnanost, únor ’15

Nezaměstnanost,...

5. března 2015

Nezaměstnanost leden, ’15

Nezaměstnanost...

10. února 2015