Výsledky Tříkrálové sbírky ’18

  • 5. února 2018
  • Marek Přecechtěl
Výsledky Tříkrálové sbírky ’18
  • Celková Tříkrálová sbírka Olomoucké arcidiecézi činila: 28 386 938 Kč.
  • Na Charitě Kroměříž TS vynesla částku: 204 213 Kč.
  • Hulín: 156 441 Kč
  • Chropyně: 185 347 Kč
  • Koryčany: 73 115 Kč
  • Kvasice: 96 721 Kč

Poděkování

Charita Kroměříž ze srdce děkuje všem vedoucím i koledníkům za čas, obětavost, lásku, kterou věnovali a rozdávali lidem. Děkujeme i všem dárcům za jejich vlídné přijetí a finanční příspěvky. Sbírka bude věnována na potřeby lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, také na pomoc sociálně slabým rodinám, nemocným, hendikepovaným i těm, kteří si nemohou sami pomoci a také na humanitární pomoc v zahraničí.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Ozdoby ze slámy
Kola pro Afriku