Pozvánka: Stavění obecní májky

  • 24. dubna 2018
  • Marek Přecechtěl
Pozvánka: Stavění obecní májky

V pondělí 30. dubna od 17. hodin proběhne na obecním areále tradiční stavění májky. Pitný režim zajištěn, občerstvení například v podobě špekáčků vlastní.

Kdo ze široké veřejnosti bude mít zájem a chuť přidat ruku k dílu může již od 16. hod. přijít a pomoci strom připravit.

Po celou dobu stavění májky bud k dobré pohodě hrát skupina K-DUET. Pořadatelé z řad hasičů zajistí táborák nejenom k opékání či k zahřátí, ale věříme, že ve večerních hodinách dorazí též místní amatérští hudebníci.

Široká veřejnost je zvána i k aktivní účasti na zdobení či samotném stavění obecní májky. Čarodejnice již vloni přislíbili opětovnou účast.

S přáním nejenom velké účasti, ale i ke zlepšenému počasí se vyslovují všichni pořadatelé z řad hasičů, celého obecního úřadu a našich žen.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn