Starostovy řádky …

Starostovy řádky …

  • 5. srpna 2018

Veřejné dětské hřiště v obci Bělov

Žádost o dotaci obec opětovně podala dne 19.12.2017 a schválení o přidělení dotace bylo v měsíci květen 2018. Žádost byla směřována na Ministerstvo pro "místní rozvoj, Podpora obnovy a rozvoje venkova".

Poprvé obec požádala o dotaci na dětské hřiště a sportoviště před 6-ti léty tehdy neúspěšně. Opakovaně před třemi léty a až napotřetí dotace tzv. vyšla ale bez sportoviště. Na tuto část projektu je možno opětovně podat žádost o dotaci, samozřejmě vše bude i závislé od rozhodnutí zastupitelstva po komunálních volbách zda-li bude se chtít nadále podporovat mládež.

Celkové náklady akce dosáhly výše 350.000,-kč z toho dotace ve výši 244.000,-kč. Součástí dětského hřiště je velká třívěžová sestava, houpačka, skluzavky, lezecí prvky, žebřík, provozní řád hřiště a dále dopadová plocha-kačírek frakce 0-4mm s hloubkou 30 cm. Na celé dětské hřiště je vydána výchozí revize a všechny uvedené prvky musí splňovat bezpečnostní normy. Revize spolu s kontrolou funkčnosti bude prováděna jednou ročně a vizuelní kontrola jednou měsíčně.

Dotace by neuspěla bez úzké spolupráce s vedením mladých hasičů konkrétně s vedoucím a místostarostou obce p. Škrabalem jež dodal zejména fotografický a psaný materiál o práci našich dětí v kroužku. Samozřejmostí je kladné vyjádření mimo jiného i stavebního odboru.

Výše zmíněné ukazuje, jak důležitá je dlouhodobá vzájemná spolupráce a jak složitá a dlouhá je cesta k vyřízení dotace. Žádosti a vyřízení nikdy není otázkou jednoho či dvou let, ale dlouhodobé strategie.

Jiří Přecechtěl
Starosta obce

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné