Nezaměstnanost, červenec ’18

Nezaměstnanost, červenec ’18

  • 12. srpna 2018

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31. 7. 2018

V tomto měsíci celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 5,4 % na 10 985, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 3,7 % na 11 339 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 2,62 %.

K 31. 7. 2018 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka ve Zlíně celkem 10 985 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 565 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 3 786 osob. Z tohoto počtu bylo 9 919 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Bylo to o 630 více než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 4 113.

V průběhu měsíce července bylo nově zaevidováno 2 181 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 455 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 176 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 1 616 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 362 osob méně než v předchozím měsíci a o 233 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 908, tj. o 294 méně než v předchozím měsíci a o 162 méně než v červenci minulého roku, 187 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 99 méně než v předchozím měsíci a o 62 méně než ve stejném období minulého roku, 467 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční pokles nebyl zaznamenán. Meziměsíční nárůst byl zaznamenán ve všech okresech kraje. Nejvíce to bylo v okrese Zlín (8,3 %), následoval okres Uherské Hradiště (6,5 %), dále okres Vsetín (5,5 %) a nejméně vzrostla nezaměstnanost v okrese Kroměříž (0,6 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce ve Zlíně 5 907 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 53,8 %. V evidenci bylo 2 285 osob se zdravotním postižením, což představovalo 20,8 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 516 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 127 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 189 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,7 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 167 uchazečů o zaměstnání, tj. 37,9 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 64 k obyvatelstvu stejného věku, k 31. 7. 2018 meziměsíčně vzrostl na 2,6 %.

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr nevykázal žádný okres. Podíl nezaměstnaných osob pod úrovní republiky vykázal okres Kroměříž (3,0 %), Uherské Hradiště (2,4 %), okres Vsetín (3,0 %) a okres Zlín (2,3 %).

Podíl nezaměstnaných žen vzrostl na 2,9 %, podíl nezaměstnaných mužů zůstal na hodnotě 2,3 %. Kraj evidoval k 31. 7. 2018 celkem 11 339 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 403 vyšší než v předchozím měsíci a o 2 911 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,0 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (1,7). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 840 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 2,7 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 3 835, na jedno volné místo připadalo 0,1 uchazeče této kategorie.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2018 prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 1 488 uchazečů, do rekvalifikačních kurzů bylo zařazeno 555 osob.

V tomto měsíci bylo prostřednictvím SÚPM – SVČ podpořeno 9 osob. Podnikatelské záměry byly rozmanité, například vodoinstalatérství a topenářství nebo osobní služby (holičství, kadeřnictví, kosmetické služby).


Bělov: 3 evidovaní uchazeči 1,49 % podíl nezaměstnanosti v %

Podobné

Nezaměstnanost, květen 2019

Nezaměstnanost,...

13. června 2019

Nezaměstnanost, leden ’19

Nezaměstnanost,...

11. února 2019

Nezaměstnanost, listopad ’18

Nezaměstnanost,...

10. prosince 2018

Nezaměstnanost, říjen ’18

Nezaměstnanost,...

10. listopadu 2018

Nezaměstnanost, září ’18

Nezaměstnanost,...

11. října 2018

Nezaměstnanost, srpen ’18

Nezaměstnanost,...

14. září 2018

Nezaměstnanost, červen ’18

Nezaměstnanost,...

11. července 2018

Nezaměstnanost, květen ’18

Nezaměstnanost,...

9. června 2018

Nezaměstnanost, listopad ’17

Nezaměstnanost,...

11. prosince 2017

Nezaměstnanost, únor ’17

Nezaměstnanost,...

7. března 2017

Nezaměstnanost, listopad

Nezaměstnanost,...

8. prosince 2016

Nezaměstnanost, říjen ’16

Nezaměstnanost,...

9. listopadu 2016

Nezaměstnanost, září ’16

Nezaměstnanost,...

10. října 2016

Nezaměstnanost, srpen ’16

Nezaměstnanost,...

13. září 2016

Nezaměstnanost, červen

Nezaměstnanost,...

13. července 2016

Nezaměstnanost, listopad ’15

Nezaměstnanost,...

8. prosince 2015

Nezaměstnanost, říjen ’15

Nezaměstnanost,...

9. listopadu 2015

Nezaměstnanost, září ’15

Nezaměstnanost,...

12. října 2015

Vývoj nezaměstnanosti, srpen ’15

Vývoj...

8. září 2015

Nezaměstnanost, červen ’15

Nezaměstnanost,...

11. července 2015

Nezaměstnanost, květen ’15

Nezaměstnanost,...

8. června 2015

Nezaměstnanost, duben ’15

Nezaměstnanost,...

12. května 2015

Nezaměstnanost, únor ’15

Nezaměstnanost,...

5. března 2015

Nezaměstnanost leden, ’15

Nezaměstnanost...

10. února 2015