Oznámení: počet a sídlo volebních okrsků

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

pro volby do zastupitelstev obcí a pro volby do Senátu Parlamentu České republiky, konané ve dnech 5. a 6. října 2018 V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. g) zákona č . 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 14 c odst. 1.písm. f) za k. c . 247/1995 Sb., o volba ch do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji informace o počtu a sídle volebních okrsku:

Obec Bělov má 1 volební okrsek a jeho sídlo je v budově Obecního úřadu Bělov.

Jiří Přecechtěl,
starosta obce

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné