Oznámení: Stanovení minimálního počtu

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

V souladu s § 15 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdější předpisů, stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise pro okrsky v územním obvodu Obce Bělova na 6 členů.

Počet členů okrskové komise je stanoven včetně zapisovatele okrskové komise, který je podle § 17 odst. 6 zákona č. 130/2000 Sb. O volbách do zastupitelstev krajů členem okrskové komise s hlasem poradním a při hlasování se do počtu členů okrskové volební komise nezapočítává.

V Bělově, dne 21.08.2018

Jiří Přecechtěl,
starosta obce

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné