Přerušení elektrické energie

Přerušení elektrické energie

  • 24. srpna 2018

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Dovolujeme si Vás jménem společnosti E. ON Distribuce, a.s. upozornit, že v katastru Vaší obce bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně přerušit dodávku elektrické energie. Rozsah přerušení dodávky elektřiny naleznete níže.

E.ON Distribuce, a.s. je povinna oznamovat podle ustanovení § 25, odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny způsobem v místě obvyklým, nejméně však 15 dnů předem.

Kdy:

11.9.2018, od 7:30 do 9:30 hod.

Kde:

  • Bělov K/486/7
  • Bělov 106
  • Bělov 5000
  • Bělov 5004
  • Otrokovice, ZA MORAVOU 0_loděnice

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Odečet stavu elektroměrů

Odečet stavu...

18. srpna 2018

Přerušení dodávky el. energie

Přerušení dodávky...

10. července 2018

Přerušení el. energie

Přerušení el....

28. února 2018

Odstranění dřevin

Odstranění dřevin

15. října 2017

Odečet elektroměrů

Odečet...

28. srpna 2017

Odečet elektroměrů

Odečet...

24. srpna 2016

Oznámení: E-ON

Oznámení: E-ON

8. září 2015

Odečet elektroměrů

Odečet...

1. září 2015

Oznámení: o přerušení el. energie 2

Oznámení: o...

8. září 2014

Oznámení: o přerušení el. energie

Oznámení: o...

1. září 2014

Oznámení: E-ON

Oznámení: E-ON

1. září 2014

Odečet elektroměrů

Odečet...

23. září 2013

E.ON, odstranění dřevin

E.ON, odstranění...

16. září 2013

Přerušení elektrické energie

Přerušení...

15. října 2012

Přerušení elektrické energie

Přerušení...

16. září 2012

Přerušení elektrické energie

Přerušení...

1. července 2012

Oznámení: E-ON

Oznámení: E-ON

26. října 2011