Zápis, 30. zasedání

Zápis, 30. zasedání

 • 5. září 2018

Zápis z 30. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 29. 8. 2018, od 18:00 hodin

Přítomni:

Jiří Přecechtěl, Alois Daněk, Zdeňka Daňková, Martina Šimčíková, Ladislav Škrabal, Zdeněk Nevařil, Jaroslava Večeřová

Nepřítomni:

Ladislav Škrabal

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím Přecechtělem. Na zasedání bylo přítomno 14 občanů. Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace byla na úřední desce Obecního úřadu Bělov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Bod I. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce určil ověřovateli zápisu M. Šimčíkovou a A. Daňka, zapisovatelem Z. Daňkovou.

Bod II. Schválení programu:

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. Byly doplněny body:

 • Souhlas s uložením kabelu VN do pozemku č. 558/70
 • Služebný pozemek za účelem umístění Stezky pro chodce a cyklisty
 • Smlouva s OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním
 • Dodatek č. 5 Smlouvy - Dopravní společnost Zlín – Otrokovice
 • Ohlášení opravy obecní komunikace
 • Souhlas se zpřístupněním pozemku v rámci KOPU
 • Změna katastrální hranice Bělov-Kvasice v rámci KOPU

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje následující program zasedání.

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Senátní volby - výlepové plochy
 4. Smlouvy s VaK o dodávce pitné vody
 5. Rozpočtové opatření č. 3
 6. Souhlas s uložením kabelu VN do pozemku č. 558/70
 7. Služebný pozemek za účelem umístění Stezky pro chodce a cyklisty
 8. Smlouva s OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním
 9. Dodatek č. 5 Dopravní společnost Zlín – Otrokovice
 10. Ohlášení opravy obecní komunikace
 11. Souhlas s zpřístupněním pozemku v rámci KOPU
 12. Změna katastrální hranice Bělov-Kvasice
 13. Diskuze
 14. Závěr

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/30/18 bylo schváleno.

Všechny zápisy a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Bělov včetně příloh jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Bělov.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Pozvánka: 7. zasedání

Pozvánka: 7....

19. června 2019

Zápis, 6. zasedání

Zápis, 6....

12. června 2019

Zápis, 5. zasedání

Zápis, 5....

11. června 2019

Pozvánka: 6. zasedání

Pozvánka: 6....

21. května 2019

Pozvánka, 5. zasedání
1

Pozvánka, 5....

15. dubna 2019

Pozvánka, 4. zasedání zastupitelstva

Pozvánka, 4....

25. ledna 2019

Výpis 3. zasedání

Výpis 3. zasedání

21. prosince 2018

Pozvánka, 3. zasedání zastupitelstva

Pozvánka, 3....

12. prosince 2018

Výpis z usnesení 2. zasedání zastupitelstva

Výpis z usnesení 2....

29. listopadu 2018

Pozvánka: 2. zasedání

Pozvánka: 2....

21. listopadu 2018

Usnesení ustavujícího zasedání

Usnesení...

10. listopadu 2018

Pozvánka: ustavující zasedání

Pozvánka:...

30. října 2018

Pozvánka, 30. zasedání

Pozvánka, 30....

20. srpna 2018

Zápis, 29. zasedání

Zápis, 29....

25. června 2018

Pozvánka, 29. zasedání

Pozvánka, 29....

18. června 2018

Zápis, 28. zasedání

Zápis, 28....

30. května 2018

Pozvánka: 28. zasedání

Pozvánka: 28....

14. května 2018

Zápis 27. zasedání

Zápis 27....

8. března 2018

Zápis 26. zasedání

Zápis 26....

8. března 2018