Nezaměstnanost, srpen ’18

Nezaměstnanost, srpen ’18

  • 14. září 2018

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31. 8. 2018

V tomto měsíci celkový počet uchazečů o zaměstnání klesl o 0,4 % na 10 942, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 3,1 % na 11 693 a podíl nezaměstnaných osob klesl na 2,61 %.

K 31. 8. 2018 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka ve Zlíně celkem 10 942 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 43 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 3 431 osob. Z tohoto počtu bylo 9 857 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Bylo to o 62 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 3 768.

V průběhu měsíce srpna bylo nově zaevidováno 1 897 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 284 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku více o 1 osobu.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 1 940 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 324 osob více než v předchozím měsíci a o 354 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 167, tj. o 259 více než v předchozím měsíci a o 301 méně než v srpnu minulého roku, 163 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 24 méně než v předchozím měsíci a o 65 méně než ve stejném období minulého roku, 498 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční pokles byl zaznamenán v okrese Uherské Hradiště (2,5 %) a okrese Vsetín (0,2 %). Meziměsíční nárůst byl zaznamenán v okrese Kroměříž (0,3 %) a Zlín (0,5 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce ve Zlíně 5 921 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 54,1 %. V evidenci bylo 2 228 osob se zdravotním postižením, což představovalo 20,4 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 546 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 30 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 166 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 5,0 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 193 uchazečů o zaměstnání, tj. 38,3 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 k obyvatelstvu stejného věku, k 31. 8. 2018 mezi-měsíčně zůstal na hodnotě 2,6 %.

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr nevykázal žádný okres. Podíl nezaměstnaných osob pod úrovní republiky vykázal okres Kroměříž (3,0 %), Uherské Hradiště (2,3 %), okres Vsetín (3,0 %) a okres Zlín (2,3 %).

Podíl nezaměstnaných žen zůstal na hodnotě 2,9 %, podíl nezaměstnaných mužů zůstal na hodnotě 2,3 %.

Kraj evidoval k 31. 8. 2018 celkem 11 693 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 354 vyšší než v předchozím měsíci a o 3 042 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,9 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (1,8). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 887 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 2,5 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 3 895, na jedno volné místo připadalo 0,1 uchazeče této kategorie.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2018 prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 1 589 uchazečů, do rekvalifikačních kurzů bylo zařazeno 601 osob.

V tomto měsíci bylo prostřednictvím SÚPM – SVČ podpořeno 5 osob. Podnikatelské záměry byly rozmanité, například překladatelská a tlumočnická činnost nebo reklamní a grafické práce.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Nezaměstnanost, leden ’19

Nezaměstnanost,...

11. února 2019

Nezaměstnanost, listopad ’18

Nezaměstnanost,...

10. prosince 2018

Nezaměstnanost, říjen ’18

Nezaměstnanost,...

10. listopadu 2018

Nezaměstnanost, září ’18

Nezaměstnanost,...

11. října 2018

Nezaměstnanost, únor ’17

Nezaměstnanost,...

7. března 2017

Nezaměstnanost, listopad

Nezaměstnanost,...

8. prosince 2016

Nezaměstnanost, říjen ’16

Nezaměstnanost,...

9. listopadu 2016

Nezaměstnanost, září ’16

Nezaměstnanost,...

10. října 2016

Nezaměstnanost, srpen ’16

Nezaměstnanost,...

13. září 2016

Nezaměstnanost, červen

Nezaměstnanost,...

13. července 2016

Nezaměstnanost, listopad ’15

Nezaměstnanost,...

8. prosince 2015

Nezaměstnanost, říjen ’15

Nezaměstnanost,...

9. listopadu 2015

Nezaměstnanost, září ’15

Nezaměstnanost,...

12. října 2015

Vývoj nezaměstnanosti, srpen ’15

Vývoj...

8. září 2015

Nezaměstnanost, červen ’15

Nezaměstnanost,...

11. července 2015