Setkání s TOT

Setkání s TOT

  • 14. září 2018

Ve středu 12. září proběhlo veřejné setkání občanů obce Bělova s vedením firmy Teplárna Otrokovice. Teplárna Otrokovice a.s. je součástí skupiny LAMA ENERGY GROUP.

Hlavním předmětem podnikání je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Průmyslovým odběratelům je tepelná energie dodávána ve formě páry, domácnostem jsou dodávky tepla pro vytápění a výrobu teplé užitkové vody zajišťovány v horké vodě. Elektrickou energii vyrábí Teplárna Otrokovice v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla.

Na setkání byli občané informováni o záměru firmy prodloužit stavbu odkaliště do roku 2030.

Mezi hlavní připomínky občanů patřilo zejména vysvětlení důvodů, které vedou k prodloužení stavby o dalších 10 let (poslední verze počítala s ukončením ukládání materiálu do roku 2020), užívání hlavní komunikace vedoucí k odkališti při přepravě materiálu, rychlost vozidel, dodržování pravidel provozu.

  • Setkání s TOT

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Setkání s TOT

Setkání s TOT

24. srpna 2018

Odkaliště Bělov 21

Odkaliště Bělov

16. března 2016