Nezaměstnanost, září ’18

Nezaměstnanost, září ’18

  • 11. října 2018

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 30. 9. 2018

V tomto měsíci celkový počet uchazečů o zaměstnání klesl o 3,1 % na 10 600, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 0,7 % na 11 774 a podíl nezaměstnaných osob klesl na 2,50 %.

K 30. 9. 2018 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka ve Zlíně celkem 10 600 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 342 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 3 128 osob. Z tohoto počtu bylo 9 449 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Bylo to o 408 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 3 425.

V průběhu měsíce září bylo nově zaevidováno 2 416 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 519 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 57 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 2 758 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 818 osob více než v předchozím měsíci a o 360 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 879, tj. o 712 více než v předchozím měsíci a o 293 méně než v září minulého roku, 249 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 86 více než v předchozím měsíci a o 82 méně než ve stejném období minulého roku, 658 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční nárůst nebyl zaznamenán. Meziměsíční pokles byl zaznamenán ve všech okresech kraje. Nejvíce to bylo v okrese Vsetín (4,4 %), následoval okres Zlín (3,1 %), dále okresy Kroměříž a Uherské Hradiště (shodně 2,3 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce ve Zlíně 5 555 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 52,4 %. V evidenci bylo 2 103 osob se zdravotním postižením, což představovalo 19,8 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 771 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 225 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 106 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 7,3 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 3 831 uchazečů o zaměstnání, tj. 36,1 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 k obyvatelstvu stejného věku, k 30. 9. 2018 meziměsíčně klesl na hodnotu 2,5 %.

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr nevykázal žádný okres. Podíl nezaměstnaných osob pod úrovní republiky vykázal okres Kroměříž (2,9 %), Uherské Hradiště (2,2 %), okres Vsetín (2,8 %) a okres Zlín (2,2 %).

Podíl nezaměstnaných žen klesl na hodnotu 2,7 %, podíl nezaměstnaných mužů zůstal na hodnotě 2,3 %.

Kraj evidoval k 30. 9. 2018 celkem 11 774 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 81 vyšší než v předchozím měsíci a o 2 798 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,9 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (1,7). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 893 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 2,4 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 3 832, na jedno volné místo připadalo 0,2 uchazeče této kategorie.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2018 prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 1 768 uchazečů, do rekvalifikačních kurzů bylo zařazeno 754 osob.

V tomto měsíci bylo prostřednictvím SÚPM – SVČ podpořeno 5 osob. Podnikatelské záměry byly rozmanité, například bezpečnostní technik nebo výroba textilií.

Podobné

Nezaměstnanost, květen 2019

Nezaměstnanost,...

13. června 2019

Nezaměstnanost, leden ’19

Nezaměstnanost,...

11. února 2019

Nezaměstnanost, listopad ’18

Nezaměstnanost,...

10. prosince 2018

Nezaměstnanost, říjen ’18

Nezaměstnanost,...

10. listopadu 2018

Nezaměstnanost, srpen ’18

Nezaměstnanost,...

14. září 2018

Nezaměstnanost, únor ’17

Nezaměstnanost,...

7. března 2017

Nezaměstnanost, listopad

Nezaměstnanost,...

8. prosince 2016

Nezaměstnanost, říjen ’16

Nezaměstnanost,...

9. listopadu 2016

Nezaměstnanost, září ’16

Nezaměstnanost,...

10. října 2016

Nezaměstnanost, srpen ’16

Nezaměstnanost,...

13. září 2016

Nezaměstnanost, červen

Nezaměstnanost,...

13. července 2016

Nezaměstnanost, listopad ’15

Nezaměstnanost,...

8. prosince 2015

Nezaměstnanost, říjen ’15

Nezaměstnanost,...

9. listopadu 2015

Nezaměstnanost, září ’15

Nezaměstnanost,...

12. října 2015

Vývoj nezaměstnanosti, srpen ’15

Vývoj...

8. září 2015

Nezaměstnanost, červen ’15

Nezaměstnanost,...

11. července 2015

Nezaměstnanost, květen ’15

Nezaměstnanost,...

8. června 2015

Nezaměstnanost, duben ’15

Nezaměstnanost,...

12. května 2015

Nezaměstnanost, únor ’15

Nezaměstnanost,...

5. března 2015

Nezaměstnanost leden, ’15

Nezaměstnanost...

10. února 2015