Photo by rawpixel on UnsplashNezaměstnanost, říjen ’18

Nezaměstnanost, říjen ’18

  • 10. listopadu 2018

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31. 10. 2018

V tomto měsíci celkový počet uchazečů o zaměstnání klesl o 5,7 % na 9 994, počet hlášených volných pracovních míst klesl o 3,1 % na 11 409 a podíl nezaměstnaných osob klesl na 2,32 %.

K 31. 10. 2018 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka ve Zlíně celkem 9 994 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 606 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 2 995 osob. Z tohoto počtu bylo 8 763 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Bylo to o 686 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 3 357.

V průběhu měsíce října bylo nově zaevidováno 1 984 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 432 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku více o 98 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 2 590 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 168 osob méně než v předchozím měsíci a o 35 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 674, tj. o 205 méně než v předchozím měsíci a o 54 méně než v říjnu minulého roku, 246 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 3 méně než v předchozím měsíci a o 18 více než ve stejném období minulého roku, 600 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční nárůst nebyl zaznamenán. Meziměsíční pokles byl zaznamenán ve všech okresech kraje. Nejvíce to bylo v okrese Kroměříž (7,3 %), následoval okres Zlín (6,1 %), dále okres Vsetín (5,9 %) a Uherské Hradiště (3,4 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce ve Zlíně 5 178 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 51,8 %. V evidenci bylo 2 003 osob se zdravotním postižením, což představovalo 20,0 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 662 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 109 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 108 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 6,6 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 3 721 uchazečů o zaměstnání, tj. 37,2 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 64 k obyvatelstvu stejného věku, k 31. 10. 2018 meziměsíčně klesl na hodnotu 2,3 %.

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr nevykázal žádný okres. Podíl nezaměstnaných osob pod úrovní republiky vykázal okres Kroměříž (2,7 %), Uherské Hradiště (2,1 %), okres Vsetín (2,6 %) a okres Zlín (2,1 %).

Podíl nezaměstnaných žen klesl na hodnotu 2,5 %, podíl nezaměstnaných mužů klesl na hodnotu 2,2 %.

Kraj evidoval k 31. 10. 2018 celkem 11 409 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 365 nižší než v předchozím měsíci a o 2 853 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,9 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (1,6). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 867 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 2,3 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 3 481, na jedno volné místo připadalo 0,2 uchazeče této kategorie.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2018 prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 1 938 uchazečů, do rekvalifikačních kurzů bylo zařazeno 901 osob.

V tomto měsíci bylo prostřednictvím SÚPM – SVČ podpořeno 10 osob. Podnikatelské záměry byly rozmanité, například osobní služby (manikúra, kosmetika, masáže a relaxace), překladatelství apod.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese https://portal.mpsv.cz/sz/stat.


V evidenci na úřadu práce jsou 2 uchazeči o zaměstnání z Bělova.

Podobné

Nezaměstnanost, květen 2019

Nezaměstnanost,...

13. června 2019

Nezaměstnanost, leden ’19

Nezaměstnanost,...

11. února 2019

Nezaměstnanost, listopad ’18

Nezaměstnanost,...

10. prosince 2018

Nezaměstnanost, září ’18

Nezaměstnanost,...

11. října 2018

Nezaměstnanost, srpen ’18

Nezaměstnanost,...

14. září 2018

Nezaměstnanost, únor ’17

Nezaměstnanost,...

7. března 2017

Nezaměstnanost, listopad

Nezaměstnanost,...

8. prosince 2016

Nezaměstnanost, říjen ’16

Nezaměstnanost,...

9. listopadu 2016

Nezaměstnanost, září ’16

Nezaměstnanost,...

10. října 2016

Nezaměstnanost, srpen ’16

Nezaměstnanost,...

13. září 2016

Nezaměstnanost, červen

Nezaměstnanost,...

13. července 2016

Nezaměstnanost, listopad ’15

Nezaměstnanost,...

8. prosince 2015

Nezaměstnanost, říjen ’15

Nezaměstnanost,...

9. listopadu 2015

Nezaměstnanost, září ’15

Nezaměstnanost,...

12. října 2015

Vývoj nezaměstnanosti, srpen ’15

Vývoj...

8. září 2015

Nezaměstnanost, červen ’15

Nezaměstnanost,...

11. července 2015

Nezaměstnanost, květen ’15

Nezaměstnanost,...

8. června 2015

Nezaměstnanost, duben ’15

Nezaměstnanost,...

12. května 2015

Nezaměstnanost, únor ’15

Nezaměstnanost,...

5. března 2015

Nezaměstnanost leden, ’15

Nezaměstnanost...

10. února 2015