Mimořádná veterinární opatření

Mimořádná veterinární opatření

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační a informační nástroj a správní orgán nenese odpovědnost za jeho obsah

Č. j. SVS/2018/014531-Z ze dne 31. 1. 2018, ve znění č. j. SVS/2018/024183-Z ze dne 22. 2. 2018, č. j. SVS/2018/061217-Z ze dne 18. 5. 2018 a č. j. SVS/2018/133384-Z ze dne 26. 11. 2018

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 (dále též „KVSZ“ nebo „KVS SVS pro Zlínský kraj“) a podle § 49 odst. 1 písm. c) a v souladu s ustanovením § 15 odst. 1. písm. b), c), d) a e), § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 a s § 76 odst. 3 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), podle § 15 vyhlášky č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat, a v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2014/709/EU ze dne 9. 10. 2014 o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU, ve znění pozdějších předpisů nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření

k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat (dále jen „AMP“) ve Zlínském kraji v populaci volně žijící zvěře.

Podobné

Nařízení veterinární správy

Nařízení...

6. února 2018

Nařízení veterinární zprávy

Nařízení...

17. ledna 2018

Nařízení

Nařízení

9. listopadu 2017

Mimořádná veterinární opatření

Mimořádná...

7. srpna 2017

Africký mor prasat není na člověka přenosný

Africký mor prasat...

14. července 2017

Nařízení veterinární správy

Nařízení...

4. července 2017

Nařízení veterinární správy

Nařízení...

13. června 2016