Včelka: senior care

Včelka: senior care

Senior Care sociální služby o.p.s. byla založena v roce 2010 za účelem pomoci seniorům, zdravotně postiženým a chronicky nemocným lidem žijících na Berounsku, hlavně v malých obcích (např. Loděnice, Chrustenice, Hudlice, Suchomasty, Tetín, Vráž, Zdice, Hýskov, Zaječov, Jivina, Olešná a další), kde není dostatečně zajištěno pokrytí sociálních služeb.

Posláním organizace je, aby občané vzdor svým omezením mohli žít co nejkvalitněji a prodloužil se jejich pobyt v přirozeném domácím prostředí a tím se oddálila nutnost jejich umístění do ústavní péče. Cílem je také ulehčit rodinným příslušníkům, kteří o své blízké pečují.

Organizace se od svého začátku neustále rozvíjí. Zlomovým rokem je rok 2017, kdy došlo k rozšíření působnosti do dalších krajů. Filozofií organizace stále zůstává poskytování komplexních služeb zejména v malých obcích, kde se občané potýkají s nedostatkem sociálních služeb. Samozřejmostí je v indikovaných případech provázanost sociálních služeb se službami domácí zdravotní péče.

Zájemci o pečovatelskou službu či osobní asistenci se na nás mohou nyní obracet nejen ve Středočeském kraji, ale i v Pardubickém kraji, Libereckém kraji, Zlínském kraji, na Vysočině a v hlavním městě Praha.

Senior Care sociální služby o.p.s. poskytuje:

  • Pečovatelskou službu,
  • Osobní asistenci,
  • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
  • Všechny služby jsou poskytované na základě platné Registrace pro poskytování sociálních služeb vydané Středočeským krajem.

Terénní služby poskytujeme celý týden i o sobotách, nedělích a svátcích.

Sociální pracovnice pro Zlín:
Mgr. Jana Vargová
E-mail: zlin@senior-care.cz
Tel: 601 151 311

web: senior-care.cz

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Poradenské místo

Poradenské místo

13. června 2019

Dejte domov dětem!

Dejte domov dětem!

29. března 2019

Kola pro Afriku

Kola pro Afriku

14. února 2018

Dejte domov dětem

Dejte domov dětem

12. prosince 2017

Dětské centrum

Dětské centrum

10. srpna 2017

Horizont

Horizont

1. prosince 2015

Prostor pro setkání

Prostor pro...

11. dubna 2015

Prostor pro setkání

Prostor pro...

19. března 2014

Poradenské místo

Poradenské místo

28. února 2012

Plánované změny sociálních služeb

Plánované změny...

13. září 2011

Dluhové poradenství Samaritán

Dluhové poradenství...

17. července 2011

Osobní asistence pro handicapované děti

Osobní asistence...

13. července 2011

NADĚJE o.s., pobočka Otrokovice

NADĚJE o.s.,...

10. července 2011

Péče o osoby se zdravotním postižením

Péče o osoby se...

16. března 2011

Poradenské místo

Poradenské místo

1. března 2011

Nezisková organizace Podané ruce

Nezisková...

19. března 2008

Nový domov pro seniory

Nový domov pro...

18. ledna 2008

SWOT analýzy

SWOT analýzy

19. listopadu 2007

SENIOR rozšiřuje pobytové služby

SENIOR rozšiřuje...

31. května 2007

Stop domácímu násilí

Stop domácímu...

16. března 2007

Plánování sociálních služeb

Plánování...

25. února 2007

Pozvánka

Pozvánka

5. ledna 2007

Výstava kompenzačních pomůcek

Výstava...

18. září 2006