Novela zákona o evidenci obyvatel č. 133/2000 Sb. v platném znění, umožňuje občanům i úřadům získávat data ze systému evidence obyvatel pouze v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených zákonem.

Gratulace jubilantům a další občanské obřady k těmto nezbytným úkonům nepatří, nejsou důvodem pro přístup k osobním údajům, a proto nám bohužel nezbývá, než přistoupit ke změně v organizací občanských obřadů.

Tento systém platí i pro agendu jubilantů, kteří dosáhnou věku 70, 75, 80, 85, 90 a více let můžeme poté, co budeme o této skutečnosti informováni jubilanty nebo jejich příbuznými. Chápeme, že je to nepříjemná informace, ale musíme akceptovat danou právní úpravu.

Za veškerá oznámení předem děkujeme. Bude nám ctí s jubilanty tento významný den sdílet.

Oznámení o životních jubileích a jiných občanských obřadech přijímáme v úředních hodinách na OÚ Bělov.

V příloze naleznete formuláře přihlášek k oslavě jubilea a vítání občánků.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné