Nezaměstnanost, listopad ’18

Nezaměstnanost, listopad ’18

  • 10. prosince 2018

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 30. 11. 2018

V tomto měsíci celkový počet uchazečů o zaměstnání klesl o 0,8 % na 9 910, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 0,8 % na 11 500 a podíl nezaměstnaných osob zůstal na hodnotě 2,3 %.

K 30. 11. 2018 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka ve Zlíně celkem 9 910 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 84 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 2 956 osob. Z tohoto počtu bylo 8 767 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Bylo to o 4 více než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 3 123.

V průběhu měsíce listopadu bylo nově zaevidováno 2 216 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 232 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku více o 74 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 2 300 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 290 osob méně než v předchozím měsíci a o 35 osob více než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 433, tj. o 241 méně než v předchozím měsíci a o 40 méně než v listopadu minulého roku, 267 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 21 více než v předchozím měsíci a o 53 více než ve stejném období minulého roku, 524 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční nárůst byl zaznamenán v okrese Vsetín (2,3 %). Meziměsíční pokles byl zaznamenán v ostatních třech okresech kraje. Nejvíce to bylo v okrese Zlín (4,3 %), následoval okres Uherské Hradiště (1,0 %) a Kroměříž (0,2 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce ve Zlíně 5 041 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 50,9 %. V evidenci bylo 1 981 osob se zdravotním postižením, což představovalo 20,0 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 536 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 126 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 91 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 5,4 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 3 874 uchazečů o zaměstnání, tj. 39,1 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 64 k obyvatelstvu stejného věku, k 30. 11. 2018 meziměsíčně zůstal na hodnotě 2,3 %.

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr nevykázal žádný okres. Podíl nezaměstnaných osob pod úrovní republiky vykázal okres Kroměříž (2,7 %), Uherské Hradiště (2,1 %), okres Vsetín (2,7 %) a okres Zlín (2,0 %).

Podíl nezaměstnaných žen klesl na hodnotu 2,4 %, podíl nezaměstnaných mužů zůstal na hodnotě 2,2 %.

Kraj evidoval k 30. 11. 2018 celkem 11 500 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 91 vyšší než v předchozím měsíci a o 3 225 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,9 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (1,6). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 790 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 2,5 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 3 589, na jedno volné místo připadalo 0,1 uchazeče této kategorie.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2018 prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 2 044 uchazečů, do rekvalifikačních kurzů bylo zařazeno 931 osob.

V tomto měsíci bylo prostřednictvím SÚPM – SVČ podpořeno 5 osob. Podnikatelské záměry byly rozmanité, například fotografické služby, pořádání hudebních produkcí apod.

Podobné

Nezaměstnanost, květen 2019

Nezaměstnanost,...

13. června 2019

Nezaměstnanost, leden ’19

Nezaměstnanost,...

11. února 2019

Nezaměstnanost, říjen ’18

Nezaměstnanost,...

10. listopadu 2018

Nezaměstnanost, září ’18

Nezaměstnanost,...

11. října 2018

Nezaměstnanost, srpen ’18

Nezaměstnanost,...

14. září 2018

Nezaměstnanost, únor ’17

Nezaměstnanost,...

7. března 2017

Nezaměstnanost, listopad

Nezaměstnanost,...

8. prosince 2016

Nezaměstnanost, říjen ’16

Nezaměstnanost,...

9. listopadu 2016

Nezaměstnanost, září ’16

Nezaměstnanost,...

10. října 2016

Nezaměstnanost, srpen ’16

Nezaměstnanost,...

13. září 2016

Nezaměstnanost, červen

Nezaměstnanost,...

13. července 2016

Nezaměstnanost, listopad ’15

Nezaměstnanost,...

8. prosince 2015

Nezaměstnanost, říjen ’15

Nezaměstnanost,...

9. listopadu 2015

Nezaměstnanost, září ’15

Nezaměstnanost,...

12. října 2015

Vývoj nezaměstnanosti, srpen ’15

Vývoj...

8. září 2015

Nezaměstnanost, červen ’15

Nezaměstnanost,...

11. července 2015

Nezaměstnanost, květen ’15

Nezaměstnanost,...

8. června 2015

Nezaměstnanost, duben ’15

Nezaměstnanost,...

12. května 2015

Nezaměstnanost, únor ’15

Nezaměstnanost,...

5. března 2015

Nezaměstnanost leden, ’15

Nezaměstnanost...

10. února 2015