Rozpočet ’19

 • vyvěšeno: 20.12.2018
 • sňato: 20.1.2019
 • zveřejnil: Marek Přecechtěl
 • rozpočet ’19

Schváleno na 3. zasedání zastupitelstva obec Bělov konaného dne 19.12.2018, usnesením č. 2/3/2018.

Příjmy:

Některé významné příjmové položky v rozpočtu:

 • Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti: 996 000,00 Kč
 • Daň z příjmu fyzických osob SVČ: 25 000,00 Kč
 • Daň z příjmu právnických osob: 828 000,00 Kč
 • Daň z přidané hodnoty: 1 986 000,00 Kč
 • Poplatek za likvidaci kom.odpadu: 168 000,00 Kč
 • Daň z nemovitostí: 240 000,00 Kč

Rozpočtové příjmy celkem: 4 553 900,00 Kč

Výdaje:

Některé významné výdaje v rozpočtu:

 • Silnice - zimní údržba, cesty oprava: 350 000,00 Kč
 • Přepracování projektové dokumentace - cyklostezska: 60 000,00 Kč
 • Výdaje na územní dopravní obslužnost, MHD 55B: 170 000,00 Kč
 • Odvádění a čištění odpadních vod, projektová příprava kanalizace: 190 000,00 Kč
 • Ostatní záležitosti kultury - spolková činnost: 60 000,00 Kč
 • Veřejné osvětlení - elektrická energie,splátky VO, oprava VO Horní Pole: 180 000,00 Kč
 • Pořízení územního plánu - dokončení: 65 000,00 Kč
 • Sběr a svoz komunálního odpadu: 160 000,00 Kč
 • Sběr a svoz ostatních odpadů, velký traktor: 190 000,00 Kč

Rozpočtové výdaje celkem: 3 800 000,00 Kč
Saldo: 753 900,00 Kč

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Rozpočet, ’20

Rozpočet, ’20

14. prosince 2019

Střednědobý rozpočtový výhled

Střednědobý...

3. prosince 2018

Rozpočet ’18

Rozpočet ’18

21. prosince 2017

Rozpočet ’17

Rozpočet ’17

21. prosince 2016

Rozpočet ’16

Rozpočet ’16

16. ledna 2016