Nezaměstnanost, prosinec ’18

Nezaměstnanost, prosinec ’18

  • 9. ledna 2019

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31. 12. 2018

V tomto měsíci celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 10,5 % na 10 954, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 3,0 % na 11 849 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 2,61 %.

K 31. 12. 2018 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka ve Zlíně celkem 10 954 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 1 044 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 3 086 osob. Z tohoto počtu bylo 9 842 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Bylo to o 1 075 více než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 3 201.

V průběhu měsíce prosince bylo nově zaevidováno 2 284 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 68 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 366 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 1 240 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 1 060 osob méně než v předchozím měsíci a o 236 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 640, tj. o 793 méně než v předchozím měsíci a o 178 méně než v prosinci minulého roku, 103 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 164 méně než v předchozím měsíci a o 46 méně než ve stejném období minulého roku, 359 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční pokles nebyl zaznamenán. Meziměsíční nárůst byl zaznamenán ve všech okresech kraje. Nejvíce to bylo v okrese Kroměříž (12,8 %), následoval okres Vsetín (12,2 %), dále Uherské Hradiště (10,8 %) a nejméně vzrostla nezaměstnanost v okrese Zlín (6,9 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce ve Zlíně 5 237 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 47,8 %. V evidenci bylo 2 048 osob se zdravotním postižením, což představovalo 18,7 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 505 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 31 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 98 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,6 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 571 uchazečů o zaměstnání, tj 41,7 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 k obyvatelstvu stejného věku, k 31. 12. 2018 meziměsíčně vzrostl na 2,6 %.

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázal okres Kroměříž (3,1 %) a Vsetín (3,1 %). Podíl nezaměstnaných osob pod úrovní republiky vykázal okres Uherské Hradiště (2,4 %) a okres Zlín (2,2 %).

Podíl nezaměstnaných žen vzrostl na hodnotu 2,5 %, podíl nezaměstnaných mužů vzrostl na hodnotu 2,7 %.

Kraj evidoval k 31. 12. 2018 celkem 11 849 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 349 vyšší než v předchozím měsíci a o 3 874 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,9 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (1,8). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 773 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 2,6 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 3 733, na jedno volné místo připadalo 0,1 uchazeče této kategorie.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2018 prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 2 331 uchazečů, do rekvalifikačních kurzů bylo zařazeno 948 osob.

V tomto měsíci byly prostřednictvím SÚPM – SVČ podpořeny 4 osoby. Podnikatelské záměry byly rozmanité, například výroba keramiky nebo montáž, revize a opravy elektrických zařízení.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Nezaměstnanost, květen 2019

Nezaměstnanost,...

13. června 2019

Nezaměstnanost, leden ’19

Nezaměstnanost,...

11. února 2019

Nezaměstnanost, listopad ’18

Nezaměstnanost,...

10. prosince 2018

Nezaměstnanost, říjen ’18

Nezaměstnanost,...

10. listopadu 2018

Nezaměstnanost, září ’18

Nezaměstnanost,...

11. října 2018

Nezaměstnanost, srpen ’18

Nezaměstnanost,...

14. září 2018

Nezaměstnanost, únor ’17

Nezaměstnanost,...

7. března 2017

Nezaměstnanost, listopad

Nezaměstnanost,...

8. prosince 2016

Nezaměstnanost, říjen ’16

Nezaměstnanost,...

9. listopadu 2016

Nezaměstnanost, září ’16

Nezaměstnanost,...

10. října 2016

Nezaměstnanost, srpen ’16

Nezaměstnanost,...

13. září 2016

Nezaměstnanost, červen

Nezaměstnanost,...

13. července 2016

Nezaměstnanost, listopad ’15

Nezaměstnanost,...

8. prosince 2015

Nezaměstnanost, říjen ’15

Nezaměstnanost,...

9. listopadu 2015

Nezaměstnanost, září ’15

Nezaměstnanost,...

12. října 2015

Vývoj nezaměstnanosti, srpen ’15

Vývoj...

8. září 2015

Nezaměstnanost, červen ’15

Nezaměstnanost,...

11. července 2015

Nezaměstnanost, květen ’15

Nezaměstnanost,...

8. června 2015

Nezaměstnanost, duben ’15

Nezaměstnanost,...

12. května 2015

Nezaměstnanost, únor ’15

Nezaměstnanost,...

5. března 2015

Nezaměstnanost leden, ’15

Nezaměstnanost...

10. února 2015