Rozpočtové opatření 1/2019

Rozpočtové opatření 1/2019

Schváleno na 4. zasedání ZO Bělov, konaného dne: 30.1.2019, schváleno usnesením č. 10 / 4 / 19